Menu
Pressmeddelande från Bisnode

ÄLDRES BETALNINGSANMÄRKNINGAR ÖKAR

De unga har de senaste åren blivit allt bättre på att undvika betalningsanmärkningar medan de äldre blivit allt sämre, visar en undersökning från affärsinformationsföretaget Bisnode. Sedan 2008 har svenskarnas betalningsanmärkningar ökat med 13 procent, medan ökningen är hela 51 procent bland dem över 60 år. Samma trend återspeglas i grannländerna Norge och Finland.

Stockholm 14 februari 2014 Trots en marginell förbättring det senaste året ökar betalningsanmärkningarna bland personer över 60 år anmärkningsvärt. 60-plussarna står idag för en större andel av betalningsanmärkningarna än gruppen som är under 20 år.

”Detta är sannolikt den första konsumtionsgenerationen som går i pension. Gapet mellan lönen och pensionsinkomsten kräver en livsförändring och det är möjligt att denna generation har svårare att klara den omställningen”, säger Björn-Erik Karlsson, Regionchef Bisnode Norden.

Glädjande är att betalningsanmärkningar bland ungdomar under arton år har minskat med 48 procent sedan 2008 och även det senaste året visas en tydlig nedgång.

”Vi tolkar siffrorna som att de åtgärder som bland annat Kronofogdemyndigheten och mobiloperatörerna påbörjade 2010 för att skydda unga har givit en tydlig effekt. Det är många företag som bevisligen tagit ungas skulder på allvar eftersom vi upplever en så markant minskning av betalningsanmärkningar i de yngre åldrarna”, säger Björn-Erik Karlsson.

Betalningsanmärkningar är ett växande problem även i våra grannländer. Sedan 2009 har betalningsanmärkningarna i Norge ökat med totalt 18 procent och i Finland med 24 procent. I Finland ökar betalningsanmärkningarna hos personer 60 år och äldre mest i norden. I Sverige har åldersgruppen 60 plus ökat med 51 procent sedan 2008 och i Norge har samma åldersgrupp ökat med 45 procent sedan 2009.

Förändring andel betalningsanmärkningar*

Åldersgrupp

Förändring Sverige

2008-2014**

 

Förändring Sverige 2013-2014**

Förändring Norge

2009-2013**

Förändring Finland

2009-2013**

- 18 år

-48,1 %

-18,4%

-17,2 %

45,8%

18-20 år

-12,7 %

-9,7%

-3,3 %

24,5%

21-25 år

16,9 %

-0,6%

5,9 %

23,5 %

26-35 år

10,9 %

0,2%

9,5 %

34,5 %

36-45 år

-8,5 %

-3,0%

17,5 %

20,3 %

46-55 år

16,5 %

-0,8%

31,3 %

26,5 %

56-59 år

18,4 %

0,2%

28,0 %

30,0 %

60+ år

51,0 %

-0,9%

45,0 %

68,7%

Totalt

12,7 %

- 1,2%

17,8 %

23,59 %

* Källa Bisnode.

** Reglerna för betalningsanmärkningar är olika i de nordiska länderna. I Sverige kvarligger en betalningsanmärkning tre år efter betalning. I Finland kvarligger betalningsanmärkningen i två år efter betalning, annars i tre år. I Norge försvinner anmärkningen i samband med betalning.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode