Menu
Pressmeddelande från Bisnode & Ledarna

TVÅ AV TRE STYRELSEMEDLEMMAR 53 ÅR ELLER ÄLDRE I KOMMUNALA BOLAG

Fyra av tio chefer inom kommuner och landsting är äldre än 55 år och två tredjedelar av de kommunala styrelseledamöterna är 53 år eller äldre.

Det visar en färsk kartläggning från affärsinformationsföretaget Bisnode och Sveriges chefsorganisation Ledarna. Det innebär att de kommunala bolagen har en mycket högre genomsnittlig ålder på sina chefer och styrelser jämfört med det privata näringslivet. Sedan 2001 har antalet chefer som närmar sig pension blivit runt 35 000 fler. Jämfört med i det privata näringslivet är även chefskåren i offentlig sektor betydligt äldre. Exempelvis är fyra av tio chefer inom kommuner och landsting äldre än 55 år, en nästan dubbelt så hög andel som i näringslivet, visar Ledarnas framtidsbarometer 2013.

66,7 procent av de kommunalägda bolagens styrelseledamöter är födda på 50-talet eller tidigare, att jämföras med de privata bolagen där endast 45 procent är födda under samma period. Samtidigt är endast 14 procent av styrelseledamöterna 70-talister eller yngre jämfört med drygt 25 procent i det privata näringslivet.

Den mest representerade åldersgruppen i de kommunala bolagsstyrelserna är 40-talisterna. Hela 32 procent av de kommunala styrelseledamöterna är alltså personer i åldern 63 till 73. Gruppen 40-talister och äldre är dubbelt som vanliga i kommunala styrelser (37 %) än i de privata bolagens styrelser (18 %). Inom kommunalägda aktiebolag har Värmlands län högst andel styrelseledamöter som närmar sig pension (78,8 %) och lägst Uppsala län (59,6 %).
I det privata näringslivet är styrelseledamöterna betydligt yngre. Endast 45 procent är födda på 50-talet eller tidigare. Den mest representerade åldersgruppen är 60-talisterna, som står för 31 procent av alla styrelseledamöter i den privata sektorn.

70-talisterna har knappt släppts in i de kommunala bolagens styrelser. Endast 14 procent av ledamöterna är 70-talister eller yngre jämfört med drygt 25 procent i det privata näringslivet. Lägst andel 70-talister finns det i Södermanlands, Kronobergs och Värmlands län, där andelen 70-talister är mindre än 10 procent av de kommunala ledamöterna.

För de län med låg andel 50-talister och äldre i sinastyrelser är ledamöter födda på 80-talet vanligare och av de tio län med lägst andel har sex stycken län styrelsemedlemmar från 90-talet representerade.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEFERNA SOM NÄRMAR SIG PENSION – LÄN FÖR LÄN

OM BISNODE

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com.

OM LEDARNA

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 90 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på www.ledarna.se

Källa: Bisnode, SCB och Ledarnas egna beräkningar.

Sammanlagt finns det cirka en halv miljon chefer i Sverige samt drygt 8 000 styrelseledamöter i kommunala aktiebolags styrelser. Bisnode har analyserat Sveriges alla 1 429 kommunalägda aktiebolag. Sammanlagt arbetar 43 649 personer i dessa bolag som verkar inom en mängd olika branscher t ex fastighet, parkering, el, teknik och turism. Totalt 8 043 styrelseledamöter ingår i kartläggningen. 

Mer data om kommunalägda och privata bolags styrelser

Ledarnas framtidsbarometer 2013

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Per Weidenman
Per Weidenman

Senior Analytiker
0706 74 88 45
per.weidenman@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode