Menu

Almedalenpanel: "Vem ska betala för vårt vatten?"

6 jul, 2016

Film: Bisnodes Anna Löfmarck och Mats Svensson deltog idag i Havs och vattenmyndighetens panel "Vem ska betala för vårt vatten? "i Almedalen där de presenterade analysmetoden Simpler som använts till en rapport kring samhällsekonomisk värdering av rent vatten.

Näringslivsanalyser https://www.bisnode.com/sverige/press/bisnode-i-media/almedalenpanel-vem-ska-betala-for-vart-vatten/

Ljus framtid för Östersunds näringsliv

8 jun, 2016

Det är mycket roligt att näringslivet går så fantastiskt bra, mycket bättre än många tror, säger Martina Lundholm, chef för näringsliv på Region Jämtland Härjedalen.

Näringslivsanalyser https://www.bisnode.com/sverige/press/bisnode-i-media/ljus-framtid-for-ostersunds-naringsliv/

Västernorrland - Länets företag står sig i konkurrensen

8 jun, 2016

Företagen i Västernorrland står sig väl i konkurrensen med näringslivet i resten av landet. Mest konkurrenskraftiga är företagen i Härnösand, Kramfors och Sundsvall.

https://www.bisnode.com/sverige/press/bisnode-i-media/vasternorrland---lanets-foretag-star-sig-i-konkurrensen/

Konkurrenskraftiga företag står sig i Västernorrland

8 jun, 2016

Företagen i Västernorrland står sig väl i konkurrensen med resten av landet. Mest konkurrenskraftiga är företagen i Härnösand, Kramfors och Sundsvall.

Näringslivsanalyser https://www.bisnode.com/sverige/press/bisnode-i-media/konkurrenskraftiga-foretag-star-sig-i-vasternorrland/

Simpler-analys i Upplands-Bro

8 jun, 2016

Företagen i kommunen är i genomsnitt mer välmående och lönsamma än i Riket. För att tydligare få svar på vilka branscher som är dominerande och var tillväxten i det lokala näringslivet är som högst har Upplands-Bro kommun beställt en näringslivsanalys för att besvara frågan.

Näringslivsanalyser http://www.upplands-bro.se/naringsliv/nyheter-for-naringsliv/2016-04-27-konkurrenskraftiga-foretag-i-upplands-bro.html

Älmhult sticker ut

8 jun, 2016

En välmående kommun med hög konkurrenskraft och en detaljhandel som är överraskande stark.

Näringslivsanalyser http://www.smalanningen.se/article/almhult-sticker-ut/

Näringslivet i Jämtland (film)

8 jun, 2016

Tisdagen den 31 maj presenterade Region Jämtland Härjedalen tillsammans med analysföretaget Bisnode en rapport över utvecklingen i regionens näringsliv. Det visade sig bland annat att det går bra för våra företagare, Jämtland Härjedalen ligger på samma nivå som riket eller bättre inom de flesta näringar.

Näringslivsanalyser http://regionjh.se/nyheternotiser/nyheter/rjh2016/naringslivetijamtlandharjedalengarbra.5.28cac51a154ba6e11b2a38.html

Superföretagen som står för tillväxt och nya jobb i Sverige

2 dec, 2015

496 företag kvalar in på Bisnodes lista över Sveriges Superföretag 2015. Dessa företag är inte sällan doldisar som står för en stor andel av tillväxten, utvecklingen och de nya jobben i Sverige.

Superföretagen http://it-kanalen.se/superforetagen-som-star-for-tillvaxt-och-nya-jobb-i-sverige/

Kristianstadsbladet – Här är ditt näringsliv

2 dec, 2015

Industrin är den dominerande arbetsgivaren i näringslivet i nordöstra Skåne även om tillverkningsjobben blivit färre. Samtidigt har andra branscher gått framåt och vägt upp raset.

Näringslivsanalyser http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/har-ar-ditt-naringsliv/

Joachim Karlsson, Innovationsdirektör på Bisnode i podden Spinnovation

26 okt, 2015

Joachim Karlsson, Innovationsdirektör på Bisnode, om hur man bygger ett innovationslab och jobbar med rapid business innovation

https://www.bisnode.com/sverige/press/bisnode-i-media/joachim-karlsson-innovationsdirektor-pa-bisnode-i-podden-spinnovation/

Umeå fortsätter att växa

7 sep, 2015

Umeås näringsliv blomstrar och kommer enligt prognoserna fortsätta att göra det. Mitt i finanskrisen lyckades Umeå istället skapa tillväxt i näringslivet.

Näringslivsanalyser http://www.umea.se/arkiv/nyheter/toppartiklar/umeafortsatterattvaxa.5.6e56e1f514f42fbe6671566a.html

Kristianstad lokaltidningen - Företag i regionen måste våga mer

7 aug, 2015

NORDÖSTRA SKÅNE. Framtiden för näringslivet i Nordöstra Skåne ser ljus ut, bara företagen vågar anställa fler

http://kristianstad.lokaltidningen.se/foeretagen-i-regionen-maaste-vaaga-mer/20150804/artikler/712318769

Nya Infotorg Fordon - så fungerar det

10 jul, 2015

Massor av regnummer och annan bilinformation. Det finns på internettjänsten Infotorg Fordon.

http://www.expressen.se/motor/nya-infotorg-fordon---sa-fungerar-det/

Skellefteå är utsedd till en av tre superorter

1 jul, 2015

Skellefteå är en superort. Orten har ekonomiskt stabila företag utöver det vanliga. Det framgår i Bisnodes tidning Biz.

https://www.bisnode.com/sverige/press/bisnode-i-media/skelleftea-ar-utsedd-till-en-av-tre-superorter/

Företag i nordöstra Skåne växer bäst i Sverige

1 jul, 2015

Företaget Bisnode har nu presenterat sin näringslivsanalys på uppdrag av kommunerna i nordöstra Skåne. Resultatet visar god tillväxt för företag i vår region och bra konkurrenskraft för nystartade företag.

https://www.bisnode.com/sverige/press/bisnode-i-media/foretag-i-nordostra-skane-vaxer-bast-i-sverige/

Ny strategi för fler jobb i Huddinge

1 jul, 2015

…där Pia Forsberg, Huddinge kommuns näringslivschef. Varför har Huddinge kommun tillsammans med företaget Bisnode gjort en näringslivsanalys?

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-strategi-for-fler-jobb-i-huddinge/aRKofr!cBbhrYuqC7dWzLun6dQ/

Distributörsguiden 2015

16 jun, 2015

Bisnodes Henrik Hargéus och Per Adolfsson kommenterar.

https://www.bisnode.com/sverige/press/bisnode-i-media/distributorsguiden-2015/

Industrin backar men behåller sin ställning

15 jun, 2015

Industrin har tappat 1 700 arbetstillfällen de senaste åren men behåller sin ställning som dominerande arbetsgivare. Samtidigt har andra branscher gått framåt och vägt upp raset, visar de nya siffrorna om jobben och pengarna.

Näringslivsanalyser http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/industrin-backar-men-behaller-sin-stallning/

Huddinges näringsliv blomstrar

15 jun, 2015

I dag presenterade företaget Bisnode sin näringslivanalys för Huddinge kommun. Resultatet visar bland annat att antalet arbetsplatser i Huddinge ökar samtidigt som antalet företag blivit 40 procent fler.

Näringslivsanalyser http://www.mynewsdesk.com/se/huddinge/pressreleases/huddinges-naeringsliv-blomstrar-1177156

Det går hyfsat bra för länets företag

27 maj, 2015

Det går hyfsat bra för näringslivet i Örebro län. Ja, i alla fall om man ska tro på den näringslivsstudie som Region Örebro län har låtit utföra.

Näringslivsanalyser https://www.bisnode.com/sverige/press/bisnode-i-media/det-gar-hyfsat-bra-for-lanets-foretag/

Näringslivet går bra visar nygjord studie

27 maj, 2015

Näringslivet i Falkenberg mår bra, enligt kommunens analys. Näringslivschefen Jan Melkersson lyfter bland annat fram besöksnäringen som ett positivt exempel.

Näringslivsanalyser http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.4011956-studie-naringslivet-gar-bra

Länets näringsliv på frammarsch

27 maj, 2015

Det går hyfsat bra för näringslivet i Örebro län. Ja, i alla fall om man ska tro på den näringslivsstudie som Region Örebro län har låtit utföra.

Näringslivsanalyser http://na.se/ekonomi/1.2986375-studie-lanets-naringsliv-pa-frammarsch

Entreprenörsregionen kartlagd: En stabil region redo att växa

27 maj, 2015

Entreprenörsregionen är en stabil region, redo att växa. Tillverkningsindustrin i regionen har en unik ställning, men nu är utmaningen att få företagen att växa och att bredda näringslivet för att få jobbtillväxt.

Näringslivsanalyser http://www.entreprenorsregionen.se/artikel.asp?oid=3361

Näringslivsstudie visar god tillväxt för Örebroregionens företag

27 maj, 2015

Region Örebro län har låtit analysföretaget Bisnode göra en näringslivsstudie av tillväxten i Örebroregionens företag. Sammantaget visar studien att företagen har god tillväxt, men att det finns skillnader mellan branscher, företag och delar av länet.

Näringslivsanalyser http://www.mynewsdesk.com/se/region-orebro-lan/pressreleases/pressmeddelande-naeringslivsstudie-visar-god-tillvaext-foer-oerebroregionens-foeretag-1165013

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode