Menu
För bättre beslutsfattande

Hjärnfonden och Bisnode i samarbete

Bisnode och Hjärnfonden samarbetar för att bidra till forskning och ökad förståelse för hjärnan och beslutsfattande. Genom att samarbeta med Hjärnfonden vill Bisnode bidra med stöd till livsviktig forskning i syfte att förbättra hälsa och välmående i en hållbar värld.

Bisnodes beslut att gå in som samarbetspartner till Hjärnfonden grundas på intresset för hjärnans betydelse för beslutsfattandet. Genom samarbetet vill Bisnode skapa insikt och engagemang kring hjärnans utmaningar och möjligheter. 

– Vi hjälper våra kunder fatta smarta beslut och beslut fattas i hjärnan. Genom att använda Hjärnfondens stora, samlade kunskap om hjärnan kan vi skapa nya projekt, sprida lärdom och engagemang både bland anställda och kunder. Vi kan bli ännu bättre på att nyttja hjärnans kapacitet och möjligheter för beslutsfattande, säger Per Adolfsson, Sverigechef på Bisnode.

Om Hjärnfonden

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. De är också den enda organisation i Sverige som stödjer forskningen inom hela hjärnans område. Läs mer om Hjärnfonden. »

Mer om hjärnan:

Koppla på hjärnan – 7 steg till bättre beslut »
Goda relationer ger goda affärer » 
Hjärnan premierar kortsiktiga beslut »

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode