Menu
Organisation

Bisnodekoncernen

Bisnode finns idag på 18 marknader och är en av Europas ledande leverantörer av beslutsstöd. Totalt är vi cirka 2 400 medarbetare i vår organisation, individer som berikar oss med sin expertis, kultur och humor, med sina intressen, kunskaper och nationaliteter. Den här mångfalden är central. För det är när alla bidrar med just sina idéer, tankar och synpunkter som Bisnode utvecklas som företag.

Det faktum att vi finns lokalt är en enorm tillgång för våra kunder. Det betyder att vi kan agera snabbt och flexibelt när vi tar oss an deras utmaningar. Samtidigt har vi möjlighet att dra nytta av det stora företagets muskler och resurser när det behövs.

Geografiska regioner

Koncernen är indelad i tre geografiska områden.

  • Sverige
  • DACH (Schweiz, Tyskland och Österrike)
  • Internationella marknader (Danmark, Finland, Norge, Beligen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Southern Markets). 

Bolagsstyrning

Bisnodes organisation med verksamhet i 18 länder innebär en tydlig och väl genomförd bolagsstyrning, vilket är en viktig plattform för koncernen.

Bolagsstyrning, ledning och kontroll är fördelat mellan aktieägare, styrelse, koncernchef, koncernledning samt de verkställande direktörerna för de operativa bolagen. Bolagsstyrningen regleras av svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. Styrelsen för Bisnode har för samtliga bolag i koncernen fastställt krav gällande bolagsstyrning, inklusive en obligatorisk del och en som starkt rekommenderas. Bisnodes organisation, som består av många självständiga bolag i 18 länder, gör att gruppen är starkt beroende av interna kontrollsystem och rutiner.

Om Bisnode i Sverige

I Sverige är vi ca 800 personer som jobbar med att hjälpa dig fatta smarta beslut. Det faktum att vi finns lokalt är en enorm tillgång för våra kunder. Det betyder att vi kan agera snabbt och flexibelt när vi tar oss an deras utmaningar. Samtidigt har vi möjlighet att dra nytta av det stora företagets muskler och resurser när det behövs.

  • Våra expertområden är kreditinformation, marknadsinformation samt affärsinformation.
  • Vi består till 46 procent av kvinnor och till 54 procent av män.
  • Medelåldern är 34 år.

Nyheter om Bisnodes omorganisation i Sverige - två fusioner och en ändring av företagsnamn
Följande två fusioner har nu registrerats hos Bolagsverket:

  • Bisnode Marknad AB, org nr 556112-5625, har fusionerats och uppgått i Bisnode Information AB org nr 556436-3421. 
  • Bisnode Sverige AB, org nr 556457-3045, har fusionerats och uppgått i Bisnode Information AB, org nr 556436-3421.

Dessutom har Bisnode Information AB ändrat företagsnamn till Bisnode Sverige AB, org nr 556436-3421. Om ni har frågor kontakta gärna legal.se@bisnode.com

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Pia Törnqvist
Pia Törnqvist

Marknads- och kommunikationschef
+46 70 689 76 59
pia.tornqvist@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode