Menu

Ägare

Bisnode ägs till 70 procent av det börsnoterade private-equity bolaget Ratos och resterande 30 procenten ägs av mediekoncernen Bonnier.

Ägare Antal aktier Kapital i % Röster i %
Ratos 84,412,286 70.0 70.0
Bonnier 36,176,692 30.0 30.0
Summa 120,588,978 100.0 100.0

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkast-ning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövan-de av ägarrollen i ett antal utvalda företag. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag. www.ratos.se

Bonnier AB är en familjeägd mediekoncern med sin bas i Sverige. Koncernen omfattar cirka 180 företag i över 20 länder. www.bonnier.se

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode