Menu
Hållbarhetsarbete

Miljö

Bisnode Sverige ska leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Detta ska dock aldrig ske på bekostnad av miljön. Bisnodes miljöarbete är därför proaktivt och nytänkande och vår avsikt är att vara ett föredöme för kunder, leverantörer och partners.

Vi ska bidra till ett hållbart samhälle där vi tar hänsyn både till nuvarande och kommande generationers behov.

  • Bisnode följer gällande miljölagar, -förordningar och -föreskrifter och vi håller oss löpande uppdaterade avseende förändringar av dessa.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att införliva miljömål i bolagets affärsplan.
  • Bisnode verkar för att höja miljömedvetenheten bland våra medarbetare genom löpande utbildning och information om vårt miljöarbete och miljöfrågor i allmänhet.
  • Vi ställer miljökrav i upphandlingar överstigande 500 000 kr.
  • Bisnode levererar i huvudsak digitala tjänster med låg miljöpåverkan. 
  • Vi strävar efter att alltid erbjuda våra kunder ett digitalt alternativ till pappersutskick exempelvis digitala kreditupplysningskopior och elektroniska fakturor.

Miljöledningssystem

Miljöarbetet är en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet i verksamheten och Bisnode mäter den påverkan som den ordinarie verksamheten har på miljön. Det finns konkret formulerade miljömål och aktiviteter som återfinns i företagets affärsplan och har ett tydligt ägarskap fördelat i ledningsgruppen.

Precis som i övriga delar av vår affär utvecklas, mäts och följs miljömålen löpande upp och presenteras också i bolagets löpande rapportering.

Sammanfattning av klimatberäkningarna för Bisnodes totala bruttoutsläpp: 873 ton CO2e

Nyckeltal (KPI:er)
Utsläpp av växthusgaser varierar över tiden och beror ofta på förändringar i organisationen, t.ex. att verksamheten expanderar eller minskar.Därför är det viktigt att använda relativa mått (KPI:er) som tar hänsyn till dessa variationer. Dessa redovisas i tabellen nedan:

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ulrika Jones
Ulrika Jones

Ekonomichef
+46 70 773 80 69
ulrika.jones@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode