Menu
Bisnodeakademin

Infotorg Juridik för icke-jurister

Det är inte bara utbildade jurister som har nytta av de svenska rättskällorna, utan även du som icke jurist som i ditt arbete kommer i kontakt med det juridiska materialet. Kursen vänder sig till dig som exempelvis jobbar som handläggare på en myndighet, bank eller försäkringsbolag.

För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig det juridiska materialet krävs ofta en bakgrundskunskap. Juridiken innehåller en terminologi som för icke juristen kan vara främmande. Vilka dokument är viktiga, hur ska de rangordnas och hur står de i förhållande till varandra?

Kursens innehåll

  • Vi går igenom vilka de svenska rättskällorna är.
  • Vi kommer vidare att se till vilka instanser eller dokumenttyper som kan knytas till respektive rättskälla.
  • Vilka domstolar har vi i Sverige? Vi går igenom hur domstolsväsendet är strukturerat med underinstanser och överinstanser, specialdomstolar m.m.
  • Att stifta en lag mynnar oftast ut i en rad olika dokumenttyper av vilka vi måste ta del av när vi löser juridiska problemställningar. Vad är en proposition? Vad är en SFS?
  • Vilka dokumenttyper genereras? De flesta dokument publiceras i olika tryckta samlingar men det är långt ifrån allt. Alla arbetsplatser har inte heller ett bibliotek med tillgång till de tryckta publikationerna.
  •  På kursen får du lära dig hur du snabbt och enkelt t.ex. plockar fram en lag eller ett domstolsavgörande i tjänsten InfoTorg Juridik.

Kursledare

Cecilia Wikander, utbildare på Bisnode. 

Cecilia jobbar som utbildare på Bisnode. Hon har utbildat i InfoTorg sedan 1992 och har en enastående och gedigen kunskap om tjänsten. Cecilia är dessutom Bisnodeakademins expert inom området InfoTorg Juridik och är också utbildad jurist. Hon driver även ett eget företag sedan många år tillbaka.

Praktisk information

Pris: Kostnadsfritt. Får du förhinder måste avbokning ske senast 24 timmar före kursstart, annars debiteras du 995 kr. Kursdokumentation, smörgås/kaka och kaffe ingår.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode