Menu
Pressmeddelande från Bisnode

ANTALET SUPERFÖRETAG I BYGGBRANSCHEN ÖKAR

Hela 34 av årets 366 Superföretag är verksamma i byggbranschen, vilket motsvarar en ökning med över 60 procent jämfört med förra året. Det framgår av Bisnodes och Veckans Affärers årliga undersökning av Sveriges superföretag.

Undersökningen Superföretagen genomförs för nionde året i rad och kriterierna för att kvala in på listan är stenhårda. Av Sveriges ca 350 000 aktiebolag var det i år endast 366 bolag som klarade av att leva upp till kraven på långsiktigtillväxt, uthållig lönsamhet, fungerande resurshushållning och bra finansieringsstrategi.

Bland de 34 pristagarna i byggbranschen finns en rad nischade installations- och entreprenadföretag. Detomsättningsmässigt största Superföretaget i branschen är i år Byggnadsaktiebolaget Tornstaden i Göteborg, följt avSvensk Järnvägsteknik i Tärnsjö.

”I byggsektorn är det tydligt att specialisering är nyckeln till framgång. Ingen av branschens Superföretag har fler än100 anställda, vilket är tankeväckande”, säger Per Weidenman, analytiker på Bisnode och ansvarig för modellen somSuperföretagen bygger på.

Trots att antalet Superföretag i byggbranschen ökar är det fortfarande något lägre andel Superföretag i byggbranschenjämfört med näringslivet i stort. Störst andel Superföretag återfinns i dagligvaruhandeln och IT- ochelektronikbranschen.

Antalet Superföretag har i år ökat med 15 procent till 366 bolag, vilket kan ses som ett tecken på att konjunkturenhar vänt uppåt. Superföretagen redovisar en genomsnittlig lönsamhet på totalt kapital på 30 procent, jämfört med6,2 procent för samtliga bolag i Sverige.

”De som vill förränta sitt kapital och skapa arbetstillfällen i Sverige borde studera Superföretagen då de verkligenfokuserar på affären och organisk tillväxt. Det som förenar Superföretagen är att de arbetar systematiskt medlångsiktiga mål och strategier och inte köper sig framgång”, säger Björn-Erik Karlsson, Bisnodes Regionchef Norden.

Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, utan spelar också en nyckelroll föratt skapa nya arbetstillfällen. De totalt 1 900 Superföretag som Bisnode och Veckans Affärer har identifierat sedan2005, utgör endast 0,5 procent av alla företag, men har samtidigt stått för 22 procent av alla nya jobb i den privatasektorn under de senaste tio åren.

Superföretagen bygger på en analysmodell utvecklad av Bisnode som väger samman bolagets tillväxt, vinst,avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Endast företag med enårsomsättning på minst 10 MKR ingår i undersökningen.

FÖRDJUPAD INFORMATION OM ALLA SUPERFÖRETAG

Trender, analys, länsindelningar och en avancerad sökfunktion finns på www.bisnode.com/superforetagen

SUPERFÖRETAG 2013 INOM BYGGBRANSCHEN

 

Byggnadsindustri Kommun/ort Län Omsättning (Tkr)
BYGGNADSAKTIEBOLAGET TORNSTADEN GÖTEBORG Västra Götaland 514088
SVENSK JÄRNVÄGSTEKNIK AB TÄRNSJÖ Uppsala 182134
OCKELBO KABELTEKNIK AB OCKELBO Gävleborg 57670
M. LEEMAN ENTREPRENAD AB ÄNGELHOLM Skåne 54290
VINAB, VERKSTADSINDUSTRI I NORR AB ÖVERKALIX Norrbotten 44294
ENERGI & MILJÖTEKNIK I GÖTEBORG AB MÖLNLYCKE Västra Götaland 38854
STRÖMBERGS GRUS AKTIEBOLAG VEDUM Västra Götaland 32 216
ELKRAFTERNA I FINSPÅNG AB FINSPÅNG Östergötland 30 201
MCKH GIPSPUTS AB HÄSSELBY Stockholm 28 953
C&M PROJECT I STOCKHOLM AKTIEBOLAG STOCKHOLM STOCKHOLM 28646

 

SUPERFÖRETAG 2013 – FÖRDELNING BRANSCHVIS

Dagligvaror 34 0,32%
IT & Elektronik 38 0,23%
Sällanköp 93 0,15%
Hälsa & Utbildning 24 0,13%
Industrivaror 27 0,10%
Företagstjänster 92 0,10%
Energi & Miljö 3 0,10%
Byggnadsindustri 34 0,09%
Telekom & Media 3 0,05%
Material 2 0,04%
Finans & Fastighet 16 0,03%
Summa/genomsnitt 366 0,10%

OM SUPERFÖRETAGEN 2013

 

 De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Bisnodes modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista.

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, analytiker på Bisnode som tillsammans med Veckans Affärer tagit fram Årets Superföretagare i nio år.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Bedömningen är också storleksneutral, de ”bäst presterande” företagen återfinns bland både större och mindre företag.

För att ta fram listan med ”Superföretagen” görs denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året. 

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Per Weidenman
Per Weidenman

Senior Analytiker
0706 74 88 45
per.weidenman@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode