Menu
Pressmeddelande från Bisnode

HEMMAFIXARFÖRETAG OCH SURDEGSBRÖD BLAND ÅRETS SUPERFÖRETAG

Hemmafixarbutiken Jula och bagerikedjan Gateau är två av de totalt 58 bolag inom detaljhandelsbranschen som i år utses till Superföretag. Det framgår av Bisnodes och Veckans Affärers årliga undersökning.

Undersökningen Superföretagen genomförs för nionde året i rad och kriterierna för att kvala in på listan är stenhårda.Av Sveriges ca 350 000 aktiebolag var det i år endast 366 bolag som klarade av att leva upp till kraven på långsiktigtillväxt, uthållig lönsamhet, fungerande resurshushållning och bra finansieringsstrategi.

Bland de 58 pristagarna i detaljhandelsbranschen märks förutom Jula och Gateau även elektronik- och datasäljarnaKjell & Company, Webhallen.com och auktionshuset Kaplans i Stockholm.

”Det finns många välskötta detaljhandelsföretag i Sverige där man lyckats uppnå status som Superföretag genom attkombinera framgångsrik e-handel med fysiska butiker. Nya konsumtionsmönster kombinerat med den mördandekonkurrensen inom retail har gjort att många handlare sneglar mot alternativa försäljningsställen”, säger PerWeidenman analytiker på Bisnode och ansvarig för modellen som Superföretagen bygger på.

Antalet Superföretag har i år ökat med 15 procent till 366 bolag, vilket kan ses som ett tecken på att konjunkturenhar vänt uppåt. Superföretagen redovisar en genomsnittlig lönsamhet på totalt kapital på 30 procent, jämfört med6,2 procent för samtliga bolag i Sverige.

”De som vill förränta sitt kapital och skapa arbetstillfällen i Sverige borde studera Superföretagen då de verkligenfokuserar på affären och organisk tillväxt. Det som förenar Superföretagen är att de arbetar systematiskt medlångsiktiga mål och strategier och inte köper sig framgång”, säger Björn-Erik Karlsson, Bisnodes Regionchef Norden.

Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, utan spelar också en nyckelroll föratt skapa nya arbetstillfällen. De totalt 1 900 Superföretag som Bisnode och Veckans Affärer har identifierat sedan2005, utgör endast 0,5 procent av alla företag, men har samtidigt stått för 22 procent av alla nya jobb i den privatasektorn under de senaste 10 åren.

Superföretagen bygger på en analysmodell utvecklad av Bisnode som väger samman bolagets tillväxt, vinst,avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Endast företag med enårsomsättning på minst 10 MKR ingår i undersökningen.

FÖRDJUPAD INFORMATION OM ALLA SUPERFÖRETAG Trender, analys, länsindelningar och en avancerad sökfunktion finns på www.bisnode.com/superforetagen

SUPERFÖRETAG 2013 INOM DETALJHANDELSBRANSCHEN

Detaljhandel Kommun/ort Län Omsättning (Tkr)
JULA AB SKARA Västra Götaland 3 747 133
EUROCASH FOOD AB STRÖMSTAD Västra Götaland 975 737
MAXIMAT NORDBY AB STRÖMSTAD Västra Götaland 871 814
KJELL & CO ELEKTRONIK AB MALMÖ Skåne 814 330
WEBHALLEN SVERIGE AB SOLNA Stockholm 813 418
MIXAB KONFEKTYR AKTIEBOLAG STRÖMSTAD Västra Götaland 283 685
GATEAU AB JOHANNESHOV Stockholm 134 950
ADDNATURE AB STOCKHOLM STOCKHOLM 131 765
ENGELSSONS POSTORDER AKTIEBOLAG FALKENBERG Halland 103 637
KAPLANS SAFIR AB STOCKHOLM STOCKHOLM 94 644

SUPERFÖRETAG 2013 – FÖRDELNING BRANSCHVIS

Dagligvaror 34 0,32%
IT & Elektronik
38 0,23%
Sällanköp 93 0,15%
Hälsa & Utbildning
24 0,13%
Industrivaror 27 0,10%
Företagstjänster 92 0,10%
Energi & Miljö 3 0,10%
Byggnadsindustri 34 0,09%
Telekom & Media 3 0,05%
Material 2 0,04%
Finans & Fastighet 16 0,03%
Summa/genomsnitt 366 0,10%

Om Superföretagen 2013

De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Bisnodes modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista.

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, analytiker på Bisnode som tillsammans med Veckans Affärer tagit fram Årets Superföretagare i nio år.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Bedömningen är också storleksneutral, de ”bäst presterande” företagen återfinns bland både större och mindre företag.

För att ta fram listan med ”Superföretagen” görs denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året. 

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Per Weidenman
Per Weidenman

Senior Analytiker
0706 74 88 45
per.weidenman@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode