Menu
Pressmeddelande från Bisnode

FLER SUPERFÖRETAG MED KVINNLIG VD

Totalt 25 av årets 366 Superföretag har kvinnlig VD, vilket innebär att antalet kvinnor på VD-position därmed har ökat från 5,6 till 6,8 procent på ett år. Det framgår av Bisnodes och Veckans Affärers årliga undersökning av Sveriges superföretag.

Undersökningen Superföretagen genomförs för nionde året i rad och kriterierna för att kvala in på listan är stenhårda.Av Sveriges ca 350 000 aktiebolag var det i år endast 366 bolag som klarade av att leva upp till kraven på långsiktigtillväxt, uthållig lönsamhet, fungerande resurshushållning och bra finansieringsstrategi. Det största Superföretagetmed kvinnlig VD, sett till omsättning, är vinimportören The Wineagency Sweden med VD Ann Burgaz.

”Det är roligt att andelen Superföretag med kvinnlig VD ökar igen efter att ha minskat i fjol. Superföretagen somleds av kvinnor verkar inom många olika branscher, men har viss tonvikt mot hälsa, vård och omsorg. Det är en delav näringslivet som växer snabbt och har många duktiga kvinnliga entreprenörer”, säger Per Weidenman, analytikerpå Bisnode och ansvarig för modellen som Superföretagen bygger på.

Antalet Superföretag har i år ökat med 15 procent till 366 bolag, vilket kan ses som ett tecken på att konjunkturenhar vänt uppåt. Superföretagen redovisar en genomsnittlig lönsamhet på totalt kapital på 30 procent, jämfört med6,2 procent för samtliga bolag i Sverige.

”De som vill förränta sitt kapital och skapa arbetstillfällen i Sverige borde studera Superföretagen då de verkligenfokuserar på affären och organisk tillväxt. Det som förenar Superföretagen är att de arbetar systematiskt medlångsiktiga mål och strategier och inte köper sig framgång”, säger Björn-Erik Karlsson, Bisnodes Regionchef Norden.

Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, utan spelar också en nyckelroll föratt skapa nya arbetstillfällen. De totalt 1 900 Superföretag som Bisnode och Veckans Affärer har identifierat sedan2005, utgör endast 0,5 procent av alla företag, men har samtidigt stått för 22 procent av alla nya jobb i den privatasektorn de senaste tio åren.

Superföretagen bygger på en analysmodell utvecklad av Bisnode som väger samman bolagets tillväxt, vinst,avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Endast företag med enårsomsättning på minst 10 MKR ingår i undersökningen.

FÖRDJUPAD INFORMATION OM ALLA SUPERFÖRETAG Trender, analys, länsindelningar och en avancerad sökfunktion finns på www.bisnode.com/superforetagen

SUPERFÖRETAG 2013 MED KVINNLIG VD

Detaljhandel Kommun/ort Län Omsättning (Tkr)
THE WINEAGENCY SWEDEN AB STOCKHOLM STOCKHOLM 330 205
IAJ FÖRVALTNING AB KUNGSBACKA Halland 71 933
STOCKHOLMS BARN & UNGDOMSSTÖD AB STOCKHOLM STOCKHOLM 62 883
FORSMAN & BODENFORS FACTORY AB GÖTEBORG Västra Götaland 53 648
TKG TEKNIKKONSULTGRUPPEN AKTIEBOLAG VÄSTERÅS Västmanland 49 864
HEMTREVNAD SERVICE & OMSORG VÄST AB BORÅS Västra Götaland 44 764
HANNAS VILLERVALLA AB GÖTEBORG Västra Götaland 42 042
PROFFS CALL I GÖTEBORG AB GÖTEBORG Västra Götaland 32 225
MK KONSULT I TVÄRÅTRÄSK AKTIEBOLAG LYCKSELE Västerbotten 29 831
MCKH GIPSPUTS AB HÄSSELBY Stockholm 28 953
C&M PROJECT I STOCKHOLM AKTIEBOLAG STOCKHOLM Stockholm 28 646
NORDICARE ORTOPEDI & REHAB AB VIKEN Skåne 25 620
DAYDREAM SWEDEN AB STOCKHOLM STOCKHOLM 19 138
PROCESSBEMANNING SVENSKA AB HELSINGBORG Skåne 19 040
RENOVA CARE AB ÖREBRO ÖREBRO 18 852
FIRST RESERVE AB SOLNA Stockholm 18 461
TM TECHNO MEDICA AKTIEBOLAG VÄLLINGBY Stockholm 15 133
ALVIKS STRAND TANDLÄKARNA AB BROMMA Stockholm 15 024
BUTIK 4065210 ACCESS AB LUND Skåne 14 618
FREJA ASSISTANSTJÄNST AB HÄSSELBY Stockholm 14 550
KIA KVALITETSSTÄD AB MALMÖ Skåne 13 185
MATTSSONS GULD AKTIEBOLAG UPPSALA UPPSALA 12 776
SISJÖN ZOO AB ASKIM Västra Götaland 12 437
TRÄNING & HÄLSA I ESKILSTUNA AB ESKILSTUNA Södermanland 10 597
SUNDSVALLS DATAKONSULTER SDK AB SUNDSVALL Västernorrland 10 337

OM SUPERFÖRETAGEN 2013

De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Bisnodes modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista.

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, analytiker på Bisnode som tillsammans med Veckans Affärer tagit fram Årets Superföretagare i nio år.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Bedömningen är också storleksneutral, de ”bäst presterande” företagen återfinns bland både större och mindre företag.

För att ta fram listan med ”Superföretagen” görs denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året. 

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode