Menu
För få bin i staden

"Vi vill återkoppla människan med naturen"

Flera växt- och djurarter utrotas varje år eftersom det finns för få bin i Stockholm. Bee Urban vill lösa problemet – och få näringslivet att betala.

7 Juli, 2014 DEbiodlare i stadsmiljö.T ÄR NOG SVÅRT att få gemene man att skriva under på att det finns för få bin i Stockholm. Men för Bee Urbans grundare var det startskottet till deras företag: de ville bedriva urban biodling, som bekostas av fadderföretag, för att uppmärksamma pollineringskrisen.

Bee Urban har nu funnits i tre år och har hunnit få ut 45 bikupor på 25 olika platser runt om i Stockholm, alla har fadderföretag som upplåter plats på tak eller tomt och bekostar driften. Målet är att genom den konkreta åtgärden – att bidra till fler bin i Stockholm – också sprida kunskap och skapa ett djupare engagemang för att främja biologisk mångfald.

– VÅR VISION ÄR att återkoppla den urbana människan med naturen och bidra till en mer hållbar stadsutveckling, säger Pim Bendt, driftschef på Bee Urban.

Första året var det svårt att få potentiella kunder att förstå varför Bee Urban inte drevs på ideell basis. Många tyckte att pollinering och biologisk mångfald var frågor som skulle drivas av aktörer utan vinstintresse.

I dag tycker betydligt fler att det är okej att ta betalt för det vi gör. Våra kunder har förstått att det vi erbjuder är ett sätt för dem att utveckla sitt CSR- och miljöarbete på ett interaktivt och tydligt sätt.

Citat från Pim Bendt.Pim lärde känna Bee Urbans grundare Josefina Oddsberg och Karolina Lisslö på en utbildning på Stockholm Resilience Center. Innan han gav sig in i företaget jobbade han på en tankesmedja där han mest satt vid skrivbordet.

– DET ÄR VERKLIGEN EN DRÖM att få vara ute och hålla på med trädgårdar och biodling som en del av jobbet. Sedan ska man veta att det är tufft och att vi jobbar stenhårt. Att ha bikupor på 25 olika platser är logistiktungt men jag tycker det är häftigt att Bee Urban funkar – det ser jag som ett tecken på att många företag verkligen vill hitta nya kreativa sätt att utöka sitt sociala- och miljömässiga ansvar. ■

------------------------------------------------

PIMS TRE TIPS TILL ANDRA SOCIALA ENTREPRENÖRER:

 

Nummer ett i en lista.Faktaruta om Pim Bendt.ga göra något som du tror på även om du får höra att det aldrig kommer att funka. Det finns inga garantier – det är det som är grejen med att våga.

Ha en bra, grundläggande analys. Ha koll på hur landskapet ser ut och hur du ska paketera och kommunicera din produkt så att den har ett tydligt syfte. Tänk: Hur kan jag kombinera saker på ett nytt sätt? Vi kombinerar den urbana livsstilen med hederlig gammal biodling.

Nummer tre i en lista.Ta betalt för det du gör. Du ska inte jobba ideellt bara för att syftet med företaget är gott. Om nånting så borde man väl kunna ta mer betalt när man har en verksamhet som gör världen bättre?

Artikeln kommer från Bisnodes tidning Biz, en handbok för småföretagare. Förutom handfasta tips för dig som driver eget företräder Biz även välskötta företag trygga att göra affärer med, uppdelade på län och bransch. En prenumeration på tidningen kostar 395kr per år och ges ut 8 gånger per år. Är du intresserad av att få ett gratis exemplar hem till brevlådan, eller signa upp dig på en prenumeration kontakta mikael.jakobsson@bisnode.com

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode