Menu
Fastighetsinformation

Vi moderniserar vår fastighetstjänst Infotorg.se

Bisnodes tjänst Fastighetsinformation i Infotorg.se blir snyggare, bättre och enklare att använda.

18 september, 2014 I samband med att vår leverantör Lantmäteriet förnyar sitt överföringsformat för fastighetsinformation passar vi på att modernisera vår fastighetstjänst. Syftet med förändringarna är att det ska bli enklare för dig som kund att söka efter fastighetsinformation. Arbetet sker i etapper och innefattar förbättrad sökfunktion, modernisering av karta och tydligare rapporter. Tjänsten får även ett modernare utseende.


Snyggare och mer utskriftsvänliga rapporter
Våra rapporter för taxerad ägare, taxeringsinformation och utökad taxeringsinformation får nu snyggare och mer lättöverskådlig design. Rapporterna har också komprimerats för att lättare kunna skrivas ut.

Förbättrad sökfunktion
Moderniseringen av fastighetstjänstens sökfunktion består av följande förändringar:
• Du behöver inte längre ange kommun.
• Sökning med adress utgår liksom tidigare från gatuadressen och kan nu kompletteras med gatunummer och ort.
• Sökningen blir även mer förlåtande och kräver inte helt korrekt stavning.
• Organisationsnummersökningen kommer endast att visa lagfarna ägare i träfflistan.

Då kommer förändringarna
Under hösten genomför vi följande förbättringar enligt datumen nedan.
Vecka 39:
• Nytt användargränssnitt med enklare sökningar och förbättrad träfflista.
• Nytt utseende på fastighetsrapporten.
Fortlöpande under oktober–december:
• Modernare sökning med hjälp av karta.
• Möjlighet att göra egna rapporter.
• Förbättringar av användargränssnittet och ett flertal mindre funktioner som gör fastighetstjänsten ännu mera värdefull för dig som kund.

Prisjusteringar
Vår leverantör Lantmäteriet justerar nu även sina priser. Det gör att vi behöver genomföra en prishöjning den 1 januari 2015. I dagsläget vet vi inte exakt vad Lantmäteriets prishöjning innebär, men prisförändringen förväntas bli omkring 10 procent. Mer information kommer löpande.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Kundservice affärsinformation
Kundservice affärsinformation


08-555 682 00
information.se@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode