Menu
Till dig som är egenföretagare

Vem får ärva företaget?

Du äger ditt företag och har full kontroll. Men vet du egentligen vad som händer
den dag du går bort?

PianoATT ÄGA ETT FÖRETAG innebär mycket ansvar, men vad många inte tänker på är att man som ägare också har ett ansvar att fundera på vad som händer den dag man själv dör.

– Enligt min erfarenhet är det här väldigt dåligt reglerat i svenska småföretag, säger Angelica Ewö, jurist och partner på PwC. Problemet är dels att man som ägare ofta är upptagen med de löpande göromålen och inte hinner fundera på något som upplevs ligga långt fram i tiden (och som dessutom kan kännas obehagligt), dels att det är svårt att ge några generella råd om vad som behöver göras.

Citat Angelica Ewö– Hur man förbereder sig för en sådan här situation beror helt på hur företaget ser ut, till exempel hur många ägare som är involverade och vilka arvingar som finns.

Olika bolag kräver olika lösningar

Många har föreställningen att det finns enkla lösningar som gäller alla, men det är mer komplicerat än så. Angelica Ewös råd är därför att ta hjälp av någon sakkunnig som kan avgöra vad som är viktigt att göra i varje enskilt fall.

– Annars kan det uppstå stora problem. Jag har sett flera gånger hur bolag inte har överlevt sina ägare eftersom man har ignorerat de här frågorna.

Text: Karin Aase Illustration: Mats Johansson

6 saker att tänka på


1FLERA ÄGARE TILLSAMMANS
Om du äger företaget tillsammans med någon så se till att upprätta ett aktieägaravtal (eller kompanjonsavtal om ni har handelsbolag) där ni reglerar vad som ska ske när någon av er går bort. Annars är risken att din kollegas familj ärver aktierna och du helt plötsligt måste driva företaget tillsammans med en oinsatt änka/änkling eller omyndiga barn.

2KOMPANJONSFÖRSÄKRING
Är ni flera ägare och har kommit överens om att ni ska köpa ut varandras dödsbon vid eventuella dödsfall är det bra att teckna en kompanjonsförsäkring på varandras liv. Det är ett slags livförsäkring som gör det finansiellt enklare för de efterlevande kompanjonerna att köpa ut den dödes familj ur bolaget utan att behöva använda privata medel som annars är alternativet.

3ENSAM ÄGARE
Även som ensam ägare är det viktigt att fundera på vem som ärver aktierna när du går bort. Är det till exempel din make/maka/sambo kan det vara bra att göra honom eller henne till ägare i företaget redan nu. Dina efterlevande får nämligen inte tillgång till aktierna förrän bouppteckningen är klar, något som kan ta väldigt lång tid.

4VEM BESTÄMMER?
Förutom att fastslå vem som ska ärva aktierna när ägaren går bort behöver den dagliga verksamheten fungera. Därför kan det vara bra att se över vilka som har befogenhet att teckna firman om inte du är där. Se över eller upprätta en ledningsgrupp och gör en tydlig rollfördelning för vem som ska göra vad i en övergångsfas.

5PERSONLIGA AVTAL
Skriv gärna ett testamente och ett äktenskapsförord där ni går igenom de här funderingarna. Kom ihåg att se över de här avtalen minst en gång om året för att se till att de är uppdaterade, men också om ni till exempel gör organisationsförändringar eller om något skulle hända i familjen. Utdaterade avtal gör ingen nytta i en svår situation.

6TA HJÄLP
Det här är komplicerade frågor och vad som är rätt beror både på bolagets organisation och dina familjeförhållanden. Strunta därför i att kopiera en väns avtal eller ladda ner färdiga mallar från nätet, risken är stor att de inte täcker det som krävs i just din situation. Ta därför gärna hjälp av någon specialist på arvs- och testamentsfrågor.

Biz - en handbok för småföretagare

Läs även

Fem steg för en lyckad inkassohantering » 
Experten svarar på momsfrågor »
Bokföring närsomhelst, varsomhelst »

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode