Menu
Lär dig att se på kunddata på ett nytt sätt

Vad vet du om dina kunder?

Om du fick ringa ett säljsamtal var till 100 kunder. Vilka skulle du ringa och vad skulle du säga för att bli så framgångsrik som möjligt? Nyckeln till svaret finns förmodligen i datan om dina kunder och marknaden.

Vad är det som har gjort att dina kunder är dina kunder?
Vad kommer att driva dem i morgon?

Om du inte vet det. Hur ska du då kunna veta hur du ska allokera dina sälj- och marknadsföringsinsatser? Vet du då vilka på marknaden du ska kommunicera med och på vilket sätt du ska göra det för att vara mest effektiv?

Koll på kunderna

Kundsegmenteringen är ett av företagets viktigaste beslutsunderlag. Många företag har gjort en första, grundläggande, kundsegmentering. De vet vilka kunderna är, vad de köper, var de finns, vilka branscher de tillhör och vilken titel som är intresserad av utbudet. De har beskrivit kunderna, deras grundbeteende och deras intresse av företagets produkter. De vet vilka problem de löser för de olika kundgrupperna.

– Det är jättebra. Vill man gå ett steg till och öka effekten i sina sälj- och marknadsföringsinsatser är det bra att komplettera med dynamisk segmentering, säger Nicke Rydgren, konsultchef för Insight på Bisnode.

Koll på beteendemönster

Dina kunder är inte statiska, deras beteendemönster påverkas av händelser i deras liv och i omvärlden. Även dina insatser påverkar dem på olika sätt. Därför är det bra att samla metadata om kunderna så att man kan följa kundernas beteendemönster och livscykel och anpassa dialogen med kunderna efter det. Relationen blir mer äkta och kunden blir mer lojal.

Informationen du behöver om kunderna finns i företagets system och i våra databaser. Många tycker att de har förlorat kontrollen över kunden och dess köpbeslut nu när kunderna tar sina köpbeslut på nätet. Jag tycker snarare att det är en stor fördel. Kundernas beteenden har blivit spårbara och företagens marknadsföring kan anpassas, säger Nicke.

Koll på utfallet

Företag kan lära sig mycket om sina kunder om de granskar och analyserar resultatet av en kampanj. Ger den önskat resultat på det sätt ni förväntade er? Kanske reagerar kunderna inte alls, kanske reagerar de i fler kanaler än de ni förväntat er. Vad kan ni lära er av det och vad gör ni annorlunda nästa gång?

– Du skulle kunna göra kampanjer som du tycker om, och som får dig att köpa ditt företags produkter. Men det vore dumt. Du är bara EN individ och det är mycket bättre att basera kampanjerna på kunskap om dem du ska kommunicera med. Statistik skapar en verklig bild av världen och det faktiska utfallet av en kampanj indikerar framtida utfall på framtida kampanjer, säger Nicke.

Framgångsrikt företag

Kunskapen om kunderna hjälper inte bara sälj- och marknad. Även ledningsgruppen får bra beslutsunderlag för sina strategiska beslut om hur de ska investera för att skapa morgondagens framgångar.

Är du intresserad av att lära känna dina kunder lite djupare? Kontakta vår expert Nicke Rydgren.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Nicke Rydgren
Nicke Rydgren

Kontaktperson
070 543 59 00
nicke.rydgren@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode