Menu
Utblick

Grönt byggande

Att det är lönsamt för företag att satsa på hållbarhetsfrågor är vetenskapligt bevisat. Men hur går man tillväga för att lyckas? Johan Karlström, vd för Skanska, tipsar om hur man håller rätt kurs, även när det är frestande att gena i kurvorna för att nå snabba vinster.

Grön planet

Engagemanget ligger som en ­glödande grundton i rösten när Johan ­Karlström talar om hållbarhet – i allt från affärsetik till miljö- och samhällsansvar.

– Finns det egentligen någonting vackrare än att bedriva en verksamhet som både är en bra affär och som bidrar till att göra världen bättre?

Johan Karlström är nämligen övertygad om att ett företag hela tiden måste agera hållbart för att bli framgångsrikt långsiktigt. Tiden då man som företag kunde välja mellan CSR-frågor och lönsamhet är redan förbi, menar han.

– Ett stort företag som Skanska ska ta sin del av samhällsansvaret. Punkt. Men det finns också en lång rad skäl som talar för varför det dessutom är en affärsmässig förutsättning för ett framgångsrikt företag, både på kort och lång sikt.

Som exempel tar han USA, Skanskas viktigaste marknad. Skulle Skanska inte erbjuda kompetens inom den senaste miljöteknologin skulle de inte heller kunna konkurrera om de stora kontrakten där.

– Att göra etiska affärsöverträdelser är den största risken vi skulle kunna ta. Men även om det är ett sunt ekonomiskt tänkande att agera så här, får pengarna aldrig vara grunden till varför vi gör det. Vi ska tjäna pengar, men inte till varje pris. Det är också därför vi driver de här frågorna stenhårt i alla led och skapar en organisation som trycker ut den som vill gena i kurvorna för att nå en snabb vinst.

Den här inställningen innebär också att Skanska ibland måste välja att avstå från vissa affärer och geografiska marknader, när villkoren för att verka där inte stämmer överens med företagets etiska kompass.

– Ryssland är ett sådant exempel, som Skanska lämnade redan för tio år sedan.

Det är inte bara magkänsla och goda exempel som Johan Karlström har att förlita sig på när han hävdar att ett etiskt företagande är lönsamt. I en studie har till exempel den amerikanske forskaren Dylan B. Minor lyckats visa det faktiska värdet av att företag proaktivt tar sitt samhällsansvar. De företag som investerar i CSR-åtaganden kan till exempel räkna hem en del av det värdet om de råkar ut för någonting negativt. Aktieägare och andra intressenter är helt enkelt mer benägna att förlåta ett företag som har en solid CSR-verksamhet, jämfört med ett företag som inte har något hållbarhetsarbete alls.

Startskottet för Johan Karlströms eget ­engagemang var en miljökatastrof: giftskandalen 1997 vid bygget av Hallandsåsen.

– Det var enormt omskakande och förändrade hela branschen. Men om förändringen till för fem år sedan främst handlade om damage control handlar vårt engagemang i dag om Fakta Skanskabusiness. Man kan till exempel fråga sig varför vi i Skanskas egna projekt bygger energisnålare än vad den svenska byggnormen kräver? Jo, därför att det är efterfrågat av marknaden, och när vi går före kan vi bidra till att förändra samhällsutvecklingen.

Johan Karlström tar deras egna ­utvecklingsprojekt i Polen som ett exempel. Skanska satsade på långt mer grönt byggande än vad konkurrenterna gjorde, något som visade sig vara lönsamt. När projekten var klara stod resursstarka kunder på kö just för att Skanska satsat på den senaste tekniken.

– Mitt bästa tips för ett hållbart företagande, oavsett vilken bransch du verkar i, är att börja med att titta på samhällsutvecklingen. Vart är vi på väg, vilka frågor blir allt viktigare? För fem år sedan ansågs företag som minimerade sin skatt smarta, i dag ses de som bovar. Översätt vad samhällsansvar innebär för just ditt företag och gena inte i kurvorna, med siktet ­inställt på en kortsiktig vinst. Ett framgångsrikt företag är det som håller långsiktigt.

Text: Gabriella Sköldenberg

Grön planet

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode