Menu
Kundlösningen

Smart data gör Unicarriers crm effektivt

Idén att låta Unicarriers crm gifta sig med Bisnodes smarta data fick koncernens europeiska försäljningschef Bengt Kristiansson att tända till. Genom att kombinera Bisnodes redan analyserade data med trucktillverkaren Unicarriers egen skulle det ge nya insikter om kunderna.

UTMANINGEN Unicarriers europeiska säljverksamhet saknar centralt crm och kan inte överblicka sina affärsprocesser på koncernnivå. Det kostar i både ineffektivitet och missade affärer.

LÖSNINGEN  De europeiska marknadernas lokala crm migreras till ett centralt. En integration byggs som kopplar ihop crm:et med Bisnodes smart data-lösning. På så vis kan Unicarrier se kundernas globala strukturer och höja datakvalitén.

RESULTATET IKAM-teamet får koncernvyerna de behöver för att få in fler och bättre affärer. Koncernledningen kan följa affärssituationen i realtid och sökningarna i crm blir mer effektiva.

Bengt Kristiansson

Två betydande utmaningar

– Vi har framför allt stått inför två utmaningar, säger Bengt Kristiansson. Den första har varit avsaknaden av ett centralt crm. Varje marknad har hittills agerat som en egen ö. Risken att missa affärer har varit påtaglig eftersom bra analyser på koncernnivå kräver överblick. 

Den andra utmaningen har varit kund- och prospektdatans kvalitet:

– Historiskt sett har vi köpt in prospekts lokalt och eftersom säljarna registrerat nya kunder manuellt har dubbletter hört till vardagen.

Lösningen som ger överblick över globala affärsituationen i realtid   

För att kunna jobba mer tidseffektivt blev Unicarriers lösning att tvätta sina register mot Bisnode och samarbetspartnern Dun & Bradstreets smart data-tjänst där varje företag har ett unikt globalt id, ett så kallat D-U-N-S® Number.

Via Bisnode får de också tillgång till så kallade globala koncernvyer som visar företagens internationella strukturer. Analyserna på koncernnivå blir därmed bättre och ledningen kan överblicka affärssituationen i realtid.

– Just det globala perspektivet är viktigt när allt fler kunder går internationellt. Även om vi behåller vår lokala förankring måste vi ha koll på de övergripande strukturerna.

Integrationslösningen som maximerar nyttan av all data

Men för att lyckas med tilltaget att först gå över till ett centralt crm och sedan integrera Bisnodes smarta data i sin affärsprocess krävdes en integrationslösning. Bisnodes strategiska partner I-centrum blev den avgörande länken. De migrerade de lokala crm:en till en central crm-lösning och byggde sedan en integration, ett skräddarsytt gränssnitt, som kopplade ihop crm:et med Bisnode.

– Det här gränssnittet visar tydligt hur Bisnodes smart data-tjänster kan fungera i praktiken, säger Filip Vanthöm på I-centrum. Med partnerskap av det här slaget kan kunden maximera nyttan av den information som finns i de egna databaserna.

Ny standardiserad struktur 

Det är ett färskt projekt. Nu i september gick Unicarrier skarpt men de har en lång tid av förberedelser bakom sig.

– Mitt tips till de som är i samma läge är att först göra en storrensning i databasen, säger Bengt Kristiansson. Vårt crm ska bara bestå av de företag vi arbetar aktivt med eftersom vi annars tappar i kvalitet. Tvätten har varit en delvis tuff process.

Bengt är övertygad om att framför allt Unicarriers IKAM-team och ledningen har mycket att vinna på crm-integrationen.

– Med vår nya standardiserade struktur kan de lätt ta reda på vilka som är våra stora kunder, hur vi ska jobba med dem och vilka möjligheter som finns på existerande och nya marknader. ■

Så hjälpte Bisnode Unicarrier  

 

1 Starten Unicarriers lokala crm på de europeiska marknaderna migreras till ett centralt. Därefter byggs en integration som kopplar ihop crm:et med Bisnodes smarta data. Lösningen utvecklas tillsammans med Bisnodes samarbetspartner I-centrum.

2 Målsättning Crm-integrationen gör att Unicarrier kan tvätta sin data med hjälp av de globala ID:n som varje företag har hos Bisnode. Genom att undvika manuella nyregistreringar undviks dubbletter. Målsättningen är att banta ner 50 000 records till 25 000.

 Möjligheter IKAM-teamets möjligheter i kund- och säljprocessen förbättras. Tillgången till kundernas globala id:n gör att Unicarrier ser företagens övergripande strukturer. Det underlättar för IKAM att exempelvis driva igenom ramavtal.

4 Nuläget Koncernledning och övriga användare ser affärssituationen i realtid genom att koppla upp sig mot Bisnodes smart data-lösning. Det är stor skillnad jämfört med de månatliga rapporter som tidigare sammanställdes manuellt.


Läs mer:

Bisnode D&B's lösning Global Reference Solution ger dig tillgång till över 200 miljoner globala företag och filialer >>

Med Bisnode D&B Data Integration Kit automatiserar du dina affärsprocesser enkelt och kostnadseffektivt. 
>>

Brains - Tema Smart Data

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Håkan Dellenblad
Håkan Dellenblad

Kontaktperson
070 947 13 75
hakan.dellenblad@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode