Menu
Trendspaning med FRII

Insamlingsbranschens utmaningar och möjligheter

Senaste trendrapporten från FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, ger svenskarna bra betyg som givare. Men bra kan bli bättre med djupare analys, mer kunskap om givarna och målgruppsanpassad kommunikation genom rätt kanaler, säger FRIIs generalsekreterare.

Svenskarna skänker alltmer

2014 skänkte allmänheten 6,1 miljarder till landets 90-kontoorganisationer. För första gången var de insamlade medlen större än under tsunamiåret 2005. Summan motsvarar 0,3 procent av hushållens samlade inkomster. Den andelen har varit stabil sedan 2003. Det betyder att även om svenskarna skänker alltmer i kronor och ören skänker vi inte mer av våra totala tillgångar.

– Av alla de insatser som görs av insamlingsorganisationer, varför blir andelen inte större? Det frågar sig Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII

Måste bli bättre på att tala om hur gåvan gör nytta

Enligt den rapport som FRII i samarbete med PwC publicerade i april 2016 är 77 procent av svenskarna ganska eller mycket positiva till ideella organisationer.

– Även om de flesta är positiva finns det en grupp som funderar på om gåvorna går fram. Svaret kan alltså vara att vi måste bli bättre på att tala om för givarna hur pengarna gör nytta, säger Maria Ros Jernberg.

För FRIIs medlemmar innebär det en pedagogisk och kommunikativ utmaning, menar hon.  

– Vi har som bransch målat in oss i ett hörn när vi länge talat om hur mycket av 100-lappen som ”når fram”. Hög administrationskostnad har likställts med att pengarna ”försvunnit på vägen”. I stället borde vi tala om hur gåvan gör skillnad. En högre administrationskostnad kan ju innebära bättre utbildad personal och ett effektivare hjälparbete. Vi måste helt enkelt bli bättre på att visa hur det fungerar bakom kulisserna, säger Maria Ros Jernberg.

Kommunikation och analys

Bäst blir kommunikationen om den är anpassad till den givargrupp man vänder sig till.

– Jag ser att de organisationer som är mest framgångsrika är bra på att kommunicera, de är bra på att analysera och de har en kontinuerlig omvärldsspaning. De är snabbt på banan när de ser att något är på gång, säger hon.

Direktreklam via brev är fortfarande främsta kanal för rekrytering av nya givare, men allt fler organisationer får enligt rapporten gåvor via insamling eller kampanjer på den egna webbsidan och genom insamling via sociala medier.

Digital utveckling skapar nya utmaningar

Den digitala utvecklingen skapar både nya möjligheter och nya utmaningar. Digital överföring av gåvor exempelvis via sms eller Swish gör det lätt för givarna att ge gåvor, men ställer nya krav på insamlingsorganisationerna.

– När teknikutvecklingen går snabbt kan det vara svårt att på förhand veta vilka metoder som kommer fungera och vilka kanaler för betalning som givarna vill använda. Risken finns att man blir ivrig och hoppar på allt nytt. Det gäller att ha is i magen, ta sig tid att analysera och dessutom hitta nya kommunikationsvägar med givarna.

Månadsgivarna viktigast

Månadsgivande med autogiro har vuxit markant de senaste åren och i dag säger 50 procent av dem som skänker pengar att de gör det månadsvis via autogiro.

– Därmed finns en regelbundenhet och det går att jobba med relationsskapande på ett helt annat sätt, vilket är positivt. Månadsgivarna är för många organisationer den viktigaste kanalen. Hur den slopade avdragsrätten för gåvor till 90-konton kommer påverka vet vi inte ännu, men redan under 2015 kunde vi se tecken på förändring och en minskad svarsfrekvens.

2018 ska den nya EU-reglerade dataskyddsförordningen ersätta den svenska personuppgiftslagen. 

– Det betyder stora förändringar för informationslagring och användning av personuppgifter, vilket definitivt kommer påverka administrationskostnaderna, avslutar Maria Ros Jernberg.

Läs merFRII är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande » 


Möt utmaningarna med Bisnode Charity

Johan HaglundBisnode Charity är ett CRM som skräddarsytts för insamlingsorganisationer för att underlätta de dagliga administrativa rutinerna, analyser och kommunikationen med givarna.

– Våra användare vittnar om hur mycket tid de sparar och om hur lätt det är att lära sig att jobba med Charity, säger Johan Haglund, produktchef för Charity på Bisnode.

Läs mer: Bisnode Charity är en helhetslösning för insamlingsorganisationer »

Charity är ett komplett och kraftfullt system för hantering av givare, gåvor, urval och kampanjer. Systemet har utvecklats i samarbete med Läkare Utan Gränser i Sverige, som efterfrågade ett CRM anpassat just för insamlingsverksamhet. Processtöd och färdiga integrationer ger kontroll och överblick över verksamheten och gör det enkelt att följa givare med både strategiska och operativa nyckeltal.

– Charity Analytics ger ökad förståelse för målgruppen så att insamlingsorganisationerna kan anpassa kommunikationen och optimera resultaten på sina kampanjer.

Skarpare analys av dagens moderna givare 

Bisnode erbjuder effektiva modeller för att följa givarnas beteenden och kombinerar detta med smart data från Bisnodes tjänst Kollektion.

– Summan blir en skarpare och mer träffsäker analys av dagens moderna givare, deras värderingar och sätt att engagera sig. Allt för att hitta de mest relevanta potentiella givarna för varje specifik organisation, säger Johan Haglund.

Färdiga integrationer med Bankgirocentralen ger säker och tidseffektiv hantering av månadsgivande och andra typer av gåvor. Självklart finns också kopplingar för att alltid hålla uppgifter kring givare uppdaterade. Charity har färdig funktionalitet som följer gällande dataförordningar och riktlinjer samt håller uppgifter om givare uppdaterade och korrekta.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Johan Haglund
Johan Haglund

Kontaktperson

johan.haglund@bisnode.com

Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode