Menu

Omvärldsspaning

Senaste nyheterna och trendspaningar som ger dig ett försprång i ditt dagliga arbete.

BIG DATA – VIKTIGT FÖR FORSKNINGEN

Användningen av stora datamängder, big data, blir allt viktigare inom den medicinska forskningen, enligt Karolinska Institutet. Exempelvis hanterar forskare stora mängder data för att hitta sjukdomsgener, markörer för sjukdom och behandlingssvar. I Danmark ligger man långt framme inom forskningen och analyserar information från mycket stora patientmaterial, i vissa fall från hela landets befolkning. De danska forskarna jobbar också mycket med att integrera data från patientregister med uppgifter från biobanker. ■
------------------------------------------------ 

Vasst analysföretag breddar Bisnode

Hur går det för vårt läns näringsliv, är vi bättre eller sämre än resten av landet? Hur utvecklas mina kunder, jobbar jag med de mest lönsamma företagen? Det är några av de frågor som analysföretaget Grufman Reje brukar hjälpa sina kunder att få svar på. Företaget som förvärvades av Bisnode i mars i år bygger sin verksamhet kring en unik metod som heter Simpler.

– Simplermetoden fungerar lite som Hans Rosling när han talar hälsoekonomi i världen; metoden gör komplexa skeenden begripliga för dem som behöver medverka i beslut, säger Anna Löfmarck, vd Grufman Reje. Den första tiden på Bisnode har Anna och hennes fyra medarbetare vid sidan av sina vanliga uppdrag fokuserat mycket på att lära känna företaget.

– Vi har satsat på att lära känna analytiker och säljare på Bisnode för att förstärka det befintliga erbjudandet och nå en större marknad, säger Anna Löfmarck. Bisnode är nöjd med förvärvet:

– Grufman Reje stärker inte bara vår förmåga att leverera träffsäkra insikter kring lönsamhet och tillväxt för företag och organisationer, de gör det dessutom på ett visuellt och lättillgängligt sätt, säger Björn-Erik Karlsson, Bisnodes regionchef i Norden. ■

Läs mer om Simpler här.
------------------------------------------------  

” Jag vet hur man tar ett varumärke från noll till superstarnivå eller en nischad produkt till den breda massan utan att tappa cred – det vi har gjort med Avicii går att tillämpa på vilken bransch som helst.”

Ash Pournori, mannen bakom det svenska dj-undret som förra året drog in 32 miljoner kronor, i en intervju med Veckans Affärer. ■
------------------------------------------------  

VANLIGA HÄLSORISKER FÖR CHEFER

Fem av tio chefer har varit deprimerade någon gång under de senaste fem åren. Tre av fyra har haft sömnstörningar och mer än hälften har känt ohanterlig stress. Det visar Chef och Novus undersökning där man intervjuat 506 chefer om vilka psykiska besvär de har upplevt de senaste fem åren. En stor riskfaktor för chefers psykiska hälsa är upplevelsen av otillräckligt mandat, visar undersökningen. Motstridiga krav, ensamhet på toppen och dagens aktiva livsstil, där vi kan kolla ett jobbmejl tio minuter innan vi går och lägger oss, är andra saker som kan bidra till stress och även vara förödande för sömnen. ■
------------------------------------------------  

BISNODE + HJÄRNFONDEN = SANT

Nu inleder Bisnode och Hjärnfonden ett samarbete för att främja livsviktig forskning som kan bidra till att förbättra hälsa och välmående. Bisnodes beslut att gå in som samarbetspartner till Hjärnfonden grundas på intresset för hjärnans betydelse förbeslutsfattandet. Genom samarbetet vill Bisnode skapa insikt och engagemang kring hjärnans utmaningar och möjligheter. ■

Se filmen om samarbetet här.
------------------------------------------------  

Om du fick en timme till per dygn – hur skulle du tillbringa den?

Jerker Söderlind, grundare av arkitektkontoret Stadsliv AB:
– Med en hel timme garanterat utan telefon och internetuppkoppling vid datorn skulle jag kunna korta ner mina arbetsdagar med två timmar – och få mycket mera gjort!

Anna Godevärn, grundare och vd på Mörsjö Deli:
– Jag skulle spendera den extra timmen tillsammans med mina barn. Det känns alltid som att vi har för lite ’kvalitetstid’ även om vi gör många fritidsaktiviteter gemensamt.

Kerstin Ljungström, HR-konsult med eget företag:
– En extra timme! Jag skulle läsa bra skönlitteratur, skriva på nästa fackbok och ta en promenad. Där går en timme om dagen med lite variation under veckan. Och så skulle jag ta en extra sånglektion varje vecka. ■
------------------------------------------------   

Konsten att skapa ett Gasellföretag

Varje år korar Dagens Industri Sveriges Gasellföretag, alltså de företag som vuxit snabbast de senaste tre åren. Nu har Bisnode kartlagt faktorerna bakom framgången.

– De är mycket bättre på att utnyttja sina ekonomiska resurser för att bygga upp sin verksamhet. Rörelsekapitalet minskas, de effektiviserar sina processer och ser till att alla pengar som binds upp i till exempel kundfordringar och varulager kommer in snabbare, berättar Per Weidenman, senioranalytiker på Bisnode. Han förklarar att det frigjorda kapitalet gjort det möjligt för dessa företag att växa utan att få brist på likvida medel, och de har då kunnat göra kloka investeringar.

– De mest framgångsrika företagen väljer helt enkelt rätt kunder. De har koll på kundernas kreditvänlighet och har förstått vikten av att försäkra sig om att de gör affärer med företag som betalar i tid. ■

Läs hela analysen här.

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode