Menu
Bisnode Kollektion

Träffsäkrare analys med ny tjänst

Två potentiella kunder kan vara lika på pappret, men ha helt olika värderingar och köpmönster. Så hur får man reda på vem som gillar vad? Experten Lena Durvik tipsar om hur Bisnodes nya tjänst Kollektion hjälper dig att lära känna kunderna på djupet.

Prediktiv analysSmartare analys av dagens konsumenter

Gift/ogift. Villa/hyreslägenhet. Inkomst. Förr var det standard att förlita sig till sociodemografiska variabler för att hitta sin målgrupp. I dagens komplexa samhälle fungerar det inte längre. Vi flyttar oftare, har bredare familjestrukturer och konsumerar inte lika förutsägbart. Dessutom blir uppgifterna i det traditionella urvalet snabbt föråldrade. Därför har Bisnode tagit fram en ny tjänst – Kollektion – för att hjälpa sina kunder att göra smartare analyser och bättre målgruppsurval.

– Ta som exempel två personer som på pappret kan se exakt lika ut: kvinnor, 40 år, hög inkomst och boende i Stockholm. Men det är uppgifter som egentligen inte säger någonting om hur de konsumerar och vilka värderingar de har. Med Kollektion får du en målande bild av personerna, deras värderingar och hur de konsumerar, så att du vet vem som med störst sannolikhet är bäst för dig att rikta sig till, säger Lena Durvik, produktägare på Bisnode.

Olika köpbeteenden

Analystjänsten Kollektion arbetar bland annat med personas, som beskriver människor i deras livsfaser, med olika beteenden, värderingar, inköps- och kommunikationsprofiler.

Lena Durvik– Ta kvinnorna jag nämnde tidigare, den ena är en organisatör, den andra är en humanist. Båda är 40 år, men vilka budskap de lättast tar till sig skiljer sig troligtvis åt. Att du med hjälp av Kollektion får veta vilken livsfas hushållet befinner sig i påverkar också hur personen handlar. Att den ena flyttade för snart ett år sedan innebär till exempel att det öppnar upp ett köpfönster för nytt elavtal. Med hjälp av de 50 olika variablerna i Kollektion kan Bisnodes analysera sina kunder och därmed hitta tvillingar.

Smartare urval

Att göra sitt urval baserat på inkomst var tidigare ett vanligt sätt att hitta kunder. Problemet är bara att du kan missa en hel del potentiella kunder på det sättet, menar Lena Durvik. Som exempel berättar hon om en kund som analyserade pensionärer, med låg inkomst, boende i villa. Skulle man basera urvalet på en viss inkomst skulle många falla bort, men med tanke på att många av dessa redan betalat av sina huslån visade de sig ha en oväntat stor köpkraft.

– Tidigare urval har skurit för hårt, med Kollektion kan du inkludera fler och plocka ut guldkornen. Genom att kombinera personas med livsfas blir det lättare att anpassa sin marknadsföring så att den blir mer träffsäker.

Lenas tips för ett träffsäkrare målgruppsurval:


Se målgruppen med nya ögon

Börja med att göra en genomlysning av din nuvarande kundbas. Vilka personer, beteenden och potentiella målgrupper vänder du dig till i dag? Genom att titta på hushållens livsfas, köpbeteenden, köpkraft och köpfönster kan Bisnode hjälpa dig att se målgruppen med nya ögon.

Kontakt på rätt sätt

När du känner din målgrupp på djupet är det lättare att ta rätt beslut i fråga om kontaktväg. Någon nås bäst med adresserad reklam, en annan med telemarketing. Med hjälp av personas blir det också lättare att använda rätt språk som attraherar, till exempel genom att trycka på miljöaspekter för humanisten eller den senaste tekniken för elitisten.

Arbeta strategiskt och långsiktigt

Data förändras över tid och målgruppsanalysen kan se olika ut beroende på när den görs. Börja med en profilanalys, gör sedan en responsanalys som säkerställer att du fått in de kunder du vill ha och följ upp med en analys som visar vad som hänt över tid.

Text: Gabriella Sköldenberg.

Mer om kollektion:

Nya insikter om konsumenter fördubblar ditt kampanjresultat »

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lena Durvik
Lena Durvik

Kontaktperson
070-967 93 30
lena.durvik@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode