Menu
Socialt entreprenörskap – en framtidsnisch

Tjäna pengar på att göra gott

Allt fler företag går med vinst på affärsidéer som fördjupar sig i samhällets problem och utmaningar. Socialt entreprenörskap är en framtidsnisch.

Socialt entreprenörskap

Företag som erbjuder lösningar för att överbrygga sociala klyftor, lösa miljöproblem eller erbjuda mikrokrediter i utvecklingsländer blir allt fler. Men egentligen är socialt entreprenörskap inget nytt, utan har funnits som företeelse i Sverige i många år. Mödravårdscentraler, folkbibliotek och förskoleverksamhet är exempel på sådant som en gång startades av medborgare – och som sedan växt till något mycket större.

– Socialt entreprenörskap är en verksamhet som tar sig an sociala utmaningar med affärsmässiga metoder och, förutom avkastning och vinst, ger upphov till positiv social påverkan, säger David Lundborg som är ordförande för Center för socialt entreprenörskap Sverige (CSES). En verksamhet som stödjer och stimulerar utvecklingen av sociala innovationer. Det duger alltså inte att vinsten går till välgörande ändamål för sociala entreprenörer – själva affärsmodellen ska vara det påverkande elementet.

Sharing economy

Sedan starten för tre år sedan har CSES träffat drygt 500 entreprenörer för att ge dem råd och stöd. Det vanligaste området för socialt entreprenörskap inom CSES verksamheter är riktade mot att motverka utanförskap och inkludera grupper som finns i social utsatthet.

– Jag tycker också att man börjar se mer ”sharing economy”, ett delande av resurser, som företaget Flexidrive, vilket erbjuder en tjänst för privatpersoner som vill hyra ut sina bilar till andra, säger David Lundborg som hoppas att det snart är dags att ställa större krav på ekonomisk hållbarhet hos de sociala företagen.

– Många startar på ren och skär vilja att påverka något men glömmer bort den ekonomiska uthålligheten. Det är enbart sunt och av godo om man slutar gulla och ställer samma krav på dem som på andra entreprenörer. Begreppet socialt entreprenörskap är hett just nu och hos CSES ser man att överlevnaden hos sociala entreprenörer är hög jämfört med andra inkubatorsatsningar och innovationsstöd. I framtiden tror David Lundborg att det kommer att ses som helt okontroversiellt att starta ett företag för att komma tillrätta med ett socialt missförhållande.

– I dag får man ofta förklara sig som socialentreprenör men det är något som kommer att suddas ut. Vi ser så många unga som kommer direkt från Handels eller juridikstudier och väljer bort konsultsvängen för att starta ett sådant här företag. Bara att de gör det valet är rätt hoppingivande.

Text:  Johanna Stenius Bild: Getty Images

Hallå där ...

Jens Helmersson som driver företaget QuizRR, tillsammans med Sofie Nordström.

Vad är er affärsidé?
– Vi utvecklar ett digitalt verktyg som kan utbilda anställda på till exempel fabriker om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. De får svara på ett antal frågor kring det de tagit del av och resultatet bokförs i en databas, vilket gör resultatet mätbart. Detta så att man kan garantera att de anställda tagit del av rätt information, vilket är viktigt för många beställare.

Hur uppstod idén?
– Jag har jobbat på ett globalt företag, H&M, i många år och då bland annat bott i Bangladesh och Hongkong. Jag såg då ofta att det saknades dokumentation om hur bra information till anställda på exempelvis fabriker når fram. Jag mötte Sofie Nordström som gör filmer inom detta område och hon kom på den här idén.

Hur drivs verksamheten framåt?
– Vi har haft turen att hitta samarbetspartners som gjort det möjligt för oss att bygga en prototyp. Idén kan verka enkel men det finns ett jättebehov av den här produkten och det hör av sig nya företag hela tiden.

Hur ser framtiden ut?
– Om två år hoppas vi ha sex till sju anställda med lön, kunna plocka ut vår första vinst och ha fyra stora marknader. Den första vi satsar på är Kina, där händer det väldigt mycket just nu och företagen ser behovet av att visa en yngre generation arbetare att de tar detta ansvar. Läs mer på www.quizrr.se

LÄS ÄVEN

Utblick: Grönt byggande >>
Globala beslut med världen som marknad >>

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode