Menu
Näringsliv

Svenska superorter 2015

Vilken är Sveriges bästa företagarort? Klassiska Gnosjö är frånsprunget, vi besöker tre orter som genererar superföretag efter superföretag: Kungsbacka, Uppsala och Skellefteå.

Citat Per WeidenmanPå en del ställen i Sverige blomstrar företagandet: mängder av nya företag startas, växer och blir framgångsrika. På andra platser är det mer stiltje. Bisnodes analyschef Per Weidenman har analyserat Sveriges företagande ur ett geografiskt perspektiv och hittat några framgångsfaktorer:

– En sak som påverkar är hur stor del av näringslivet på orten som är lokalt förankrat, det vill säga att företagets huvudkontor ligger där och att cheferna och ägarna själva bor på orten. Lokal förankring har en stor positiv inverkan, säger han.

Lokala draglok

En annan sak som bidrar till ett bra företagsklimat är om det finns lokala draglok, företag som inte stannar vid en eller ett par anställda utan växer sig större.

– Dragloken på orten hjälper till att skjutsa alla andra företag uppåt. De större företagen kan också rekrytera folk utifrån för att få rätt kompetenser och det ger bra spinoff-effekter, säger Per Weidenman.

Superföretag

Hur stor del av arbetsstyrkan i en kommun som jobbar i relativt nystartade företag spelar också in för hur många framgångsrika företag som alstras på en viss ort.

Varje år gör Bisnode tillsammans med tidningen Veckans Affärer en lista över Sveriges Superföretag. I höstas kvalade 442 företag in – mindre än en procent av de svenska företag som omsätter mer än 10 miljoner kronor per år. För att bli ett superföretag ska man vara vinstgivande och ha haft en bra tillväxt under minst fyra år.

Tre platser med oproportionerligt många superföretag

– Det är tuffa kriterier, så därför blir det inte så många företag på listan. De måste ha en lång framgångsperiod både bakom och framför sig, säger Per Weidenman.

Han har noterat tre platser där det finns oproportionerligt många superföretag: Uppsala, Kungsbacka och Skellefteå.

Uppsala– Uppsala har bra infrastruktur med både närheten till Arlanda och bra tågförbindelser. Närheten till Stockholm bidrar säkert och även utbildningsnivån – som är fantastisk i Uppsala. Det är många saker där som underlättar för företag att växa och rekrytera, säger Per Weidenman. 

Fabian LindesjöETT AV UPPSALAS superföretag är Utslussen Vård AB. Det startades av Fabian Lindesjö när han var 27 år, har vuxit organiskt sedan dess och omsatte omkring 16 miljoner kronor 2013. Företaget jobbar med vård och omsorg, framförallt ungdomsvård.

– Jag hade jobbat inom branschen som anställd och såg att det fanns behov i Uppsala av stödboenden för ungdomar som varit på behandlingshem och inte kom därifrån. De blev liksom fast i den miljön lite för länge och det saknades ett naturligt nästa steg.

Företagsvänlig kommun

Att Utslussen Vård startades i just Uppsala var helt enkelt för att Fabian Lindesjö bodde där och såg ett behov av verksamheten i kommunen. Att det finns andra framgångsrika företag på orten är viktigt för att fler ska våga starta bolag, tror Fabian Lindesjö.

– Det är alltid inspirerande att se andra som åstadkommit någonting, startat bolag som genererar jobb och tillväxt.

I hans speciella bransch är så klart politikerna och deras beslut otroligt viktiga men även för andra bolag tror Fabian Lindesjö att kommunpolitikerna spelar en viktig roll.

– Inte minst för mindre bolag kan beslut som tas på politisk nivå vara avgörande, sådant som uteserveringar och tillstånd för restauranger. Det handlar om en grundinställning: vill man vara en företagsvänlig kommun, ja, då försöker kommunen att lösa saker och hjälpa företagen med det den kan, säger Fabian Lindesjö.

SkellefteåI KOMMUNHUSET i Skellefteå jobbar Bengt Ivansson. Han är näringslivschef i kommunen sedan två år. Innan dess drev han ett företag som gjorde butiksexponering och skyltsystem för restauranger, till exempel McDonald's digitala menyer. I Skellefteå finns drygt 6 000 aktiva företag, stora och små. Flera av dem har vuxit till att bli superföretag enligt Bisnodes kriterier.

Entreprenörskultur

– Vi har inget stort sjukhus, inget universitet. Nöden är uppfinningarnas moder, och vi i Skellefteå har inte fått så mycket gratis.

Det är någon sorts entreprenörskultur här som faktiskt skiljer oss från våra grannstäder i Norrland. Det blir väl så att barn som växer upp i företagarfamiljer är mer benägna att starta företag själva, säger Bengt Ivansson.

Citat Bengt IvanssonHan nämner Alimak Hek, ett företag som gör bygghissar. En man vid namn Alvar Lindmark kom på ett sätt att konstruera hissarna så att de kunde bli hur höga som helst, till skillnad från tidigare då de begränsades på höjden. Alimak Hek har blivit världsledande på bygghissar. Ett annat framgångsrikt företag, Nordic Light, gör butiksbelysning.

– Från kommunens sida försöker vi vara proaktiva gentemot företagen: hjälpa till i starten, bidra med service under tiden de drivs och självklart locka befintliga företag att flytta hit genom att vara en attraktiv etableringsort. Vi väntar inte bara på förfrågningar utan jobbar aktivt med att söka upp intressanta företag som vi tycker borde etablera sig här på orten.

Entreprenörstävlingar för ungdomar

Näringslivskontoret bjuder bland annat in lokalaföretagare till nätverksmöten i hockeyarenan en gång i månaden och anordnar tävlingar för unga människor som har företagsidéer. Vinnarna får kapitalinsatsen till ett aktiebolag och tio konsulter som hjälper dem i starten.

– Jag tycker att vi är på hugget. Det händer mycket nu, vi har en lång lista med idéer som vi jobbar med, säger Bengt Ivansson.

KungsbackaFRÅN BÖRJAN HADE Fredrik Karlander inte tänkt ha några anställda på firman i Kungsbacka. Han startade byggprojektledningsföretaget Karlander Konsult 2003 och körde själv inågra år. 2005 anställde han en medarbetare. I takt med att efterfrågan växte och projekten blev större och fler så började Karlander Konsult att anställa fler medarbetare. I dag har Karlanders, som företaget heter nu för tiden, omkring 20 heltidsanställda i Kungsbacka.

Närheten till Göteborg

– De flesta i branschen har sina kontor i Göteborg. Jag valde att etablera mig i Kungsbacka för att det är betydligt billigare att ha kontor här, och det tar ändå bara 20 minuter att åka in till Göteborg, säger Fredrik Karlander.

Kollektivtrafiken fungerar bra och Kungsbacka växer. För fortsatt utveckling krävs dock att expanderande företag stannar kvar och skapar nya arbetstillfällen, tror Fredrik Karlander.

Fredrik KarlanderHan tycker att kommunen gör vad den kan för att supporta näringslivet i Kungsbacka:

– Den inser att detta är en viktig del i den fortsätta utvecklingen av en välmående kommun, säger Fredrik Karlander.

Rikt näringsliv i attraktiv kommun

En annan orsak till att många företag väljer att stanna kvar i Kungsbacka är att det finns många attraktiva bostadsområden i kommunen, menar Fredrik Karlander:

– I en intensiv tid vill man gärna bosätta sig nära hav och natur och ha nära till jobbet, och det är möjligt i Kungsbacka.

Per Weidenman på Bisnode ger honom medhåll. Han menar att det kommunpolitiker främst kan göra för att påverka hur framgångsrikt näringslivet blir är att försöka skapa en attraktiv kommun generellt:

– I en kommun där människor vill leva och bo, där driftiga människor stannar kvar, ja, där sköter näringslivet sig självt. Att starta och driva företag – det ska företagarna göra, säger Per Weidenman.

Citat Fredrik Karlander

Framgångsfaktorer enligt Per Weidenman

EttLOKAL FÖRANKRING Att företagen som är verksamma på orten har huvudkontoret där är positivt för hela näringslivsklimatet, samt att ägare och chefer bor på orten.

TvåLOKALA DRAGLOK Det är väldigtbra om några företag växer sig lite större än mängden. Det ger även andra företag en skjuts, de kan hänga med uppåt.

TreALLMÄN ATTRAKTIVITET Människor startar företag där de bor. Att skapa en attraktiv kommun där välutbildade, duktiga människor vill bo är därför en viktig framgångsfaktor för att få till även ett bra näringsliv.

FyraMÅNGA JOBB I NYSTARTADE FÖRETAG Att en stor del av arbetsstyrkan i en kommun finns inom relativt nystartade företag är ett tecken på ett offensivt näringsliv med framtiden för sig.

TIPS TILL ANDRA KOMMUNER – SÅ JOBBAR SKELLEFTEÅ

PROAKTIVT
”Vi väntar inte på att företag ska höra av sig till oss om etablering, vi tar kontakt med företag som vi tycker borde etablera sig här på orten”, säger Bengt Ivansson.

ENTREPRENÖRSTÄVLINGAR FÖR UNGDOMAR
Bästa affärsidéerna vinner kvalificerad hjälp av tio konsulter för att få igång företaget.

NÄTVERKSTRÄFFAR
En gång i månaden bjuds företagare in till möten i hockeyarenan i Skellefteå. Målet är att stärka de lokala nätverken.

Text: Peter Hammarbäck Bild: Kofi Annat

Läs även

Superföretagen 2014 
Svenskt TillväxtIndex finns nu i InfoTorg

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode