Menu
Kundlösningen

Bisnode håller Sveriges domstolar ajour

Alla Sveriges domstolar använder Bisnodes söktjänst Infotorg. Åtta av tio söker därutöver juridisk information i tjänsten Infotorg Juridik. Vi har frågat domstolschef Robert Schött och domare Marcus Isgren varför de använder Bisnodes juridiktjänster.

Viktigt med korrekt beslutsunderlag för Sundsvalls tingsrätt

Robert SchöttDet är en vanlig dag i rätten och inför ett mål söker domaren efter avgöranden från liknande rättsfall. Samtidigt säkerställs delgivningen och att rätt personer deltar i rättegången. Det är just då, i det dagliga arbetet, som Bisnodes juridiktjänster kommer till användning.

– För oss på Sundsvalls tingsrätt är de här tjänsterna ett elegant sätt att få tillgång till kvalitetssäkrad information som är uppdaterad. Det krävs för att domen ska bli korrekt, säger Robert Schött, domstolschef vid Sundsvalls tingsrätt.

InfoTorg JuridikInfotorg Juridik, eller Rättsbanken som den ofta kallas till vardags, använder Robert för att hålla sig à jour om vad som händer i aktuella rättsfall medan Infotorgs uppgifter om personer och företag ger honom en bild av parterna i ett mål.

 – Om målet exempelvis berör ett företag använder jag söktjänsten för att säkerställa att det är rätt personer som företräder företaget. 

Uppgifter om konkurser och pågående rekonstruktioner är också exempel på information som han hittar där.

Infotorg Juridik – ett smart arbetsverktyg

Infotorg Juridik är ett smart arbetsverktyg för jurister. Den innehåller omfattande samlingar av domar, lagstiftning, förarbeten och Europarätt som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Men också högaktuella domar finns tillgängliga i arkivet. Alla domar är dessutom lätta att hitta med hjälp av exempelvis målnummer och valfria sökord.
 Bisnode har även en egen nyhetsredaktion som skriver artiklar om aktuella händelser på det juridiska området. Bakom texterna står journalister som också är erfarna jurister.

"För oss på Sundsvalls tingsrätt är Bisnodes tjänster ett elegant sätt att få tillgång till kvalitetssäkrad information som är uppdaterad. Det krävs för att domen ska bli korrekt."

Södertörns tingsrätt nyttjar Infotorgs bredd

Marcus IsgrenEn annan grundstomme i Infotorg Juridik är de analyser som skrivs av akademiker, framför allt professorer, inom olika juridikområden. 

Domare Marcus Isgren på Södertörns tingsrätt är en av dem som tar del av deras arbete.

– Analyserna håller mig uppdaterad inom de rättsområden som intresserar mig, säger han. Det kan exempelvis handla om analyser av komplicerade skadeståndsrättsliga domar och ny lagstiftning.

– Genom att prenumerera på tjänstens nyhetsbrev får jag den information jag vill ha direkt i mejlen.

Kvalitetssäkrad information från officiella källor

På Södertörns och Sundsvalls tingsrätt är det i första hand handläggarna som arbetar i Infotorg. Det är den tjänsten som alla Sveriges domstolar använder för att lätt hitta uppgifter om personer, företag, fastigheter och fordon från officiella källor. Att informationen är korrekt är av stor vikt för rättsäkerheten – därför uppdateras informationen i realtid.

Marcus Isgren berättar att Södertörns tingsrätt lägger stort fokus på delgivningen. Då kan bredden i informationen vara en hjälp för att hitta kontaktvägar när den där första personsökningen inte ger resultat. 

– Alla som jobbar med vår målhantering har användning av de här tjänsterna, säger han. Oavsett yrkeskategori är de på ett eller annat sätt en tillgång. 


InfotorgMarcus och Robert listar fördelarna med Infotorg och Infotorg Juridik:

 Kvalitetssäkrade uppgifter som uppdateras mot en rad officiella myndighetskällor i realtid. Infotorg innehåller information om personer, företag, fordon och fastigheter.

Infotorg Juridiks arkiv. Ett enkelt och snabbt sätt att hitta avgöranden i liknande mål och övrigt material, som exempelvis förarbeten. 

De genomarbetade analyserna. För att fördjupa och hålla sig uppdaterad inom olika juridiska områden. 

Nyhetsbrevet. För att bevaka juridiska nyheter inom de rättsområden som är av intresse. Infotorg Juridiks nyhetsredaktion publicerar kontinuerligt nya artiklar och reportage.

Den enkla sökfunktionen. Gör det möjligt att lätt hitta det man letar efter i ett enormt informationshav. Läs mer om Infotorg.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


John Elliot
John Elliot

Kontaktperson
070 483 32 36
john.elliot@bisnode.com

Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode