Menu
Pressmeddelande från Bisnode

Superföretagens framgångsrecept

442 Superföretag har prisats av Veckans Affärer och Bisnode. Endast 0,1 procent av Sveriges alla aktiebolag klarar kraven på långsiktig tillväxt, uthållig lönsamhet, fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi. Bisnodes analytiker har granskat affärsinformationen och identifierat deras gemensamma framgångsfaktorer.

22 okt, 2014

Superföretagen är tävlingen där alla aktiebolag deltar, men endast en promille lyckas. Undersökningen har skett årligen i tio år och 2014 är det 442 företag, fler än någonsin, på Superlistan. De klarar de tuffa kraven på tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering. Bisnodes analytiker har granskat företagens affärsinformation för att finna deras finansiella framgångsrecept.  

– Superföretagen har fördubblat sin omsättning och antalet anställda de senaste fyra åren, så det finns all anledning för andra företag att studera dem, försöka efterlikna dem och uppnå deras framgångar, säger Per Weidenman, analytiker på Bisnode.

Idag har Superföretagen i genomsnitt fyra gånger högre avkastning på det totala kapitalet än andra aktiebolag, men de har inte alltid tillhört de mest framgångsrika aktiebolagen.

År 2000 hade årets Superföretag en hög skuldränta och negativ avkastning på sitt egna kapital. 2001 sjönk avkastningen på det egna kapitalet ännu mer, men 2002 vände de kurvan, avkastningen gick från minus tio procent till plus 20 procent och sedan dess har de haft en mycket högre avkastning än de andra aktiebolagen.

Lika medvetet har företagen minskat sin skuldsättningsgrad. Sedan 2002 har de klarat kapitalförsörjningen med eget kapital i mycket större utsträckning än andra aktiebolag.

Frigör rörelsekapital


Superföretagen arbetar ständigt för att frigöra rörelsekapital, pengar som binds upp i form av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. Det frigjorda kapitalet gör det möjligt för dem att växa utan att få brist på likvida medel och de kan göra de investeringar som krävs för att nå sina mål.

– Superföretagen växer snabbare än andra aktiebolag, lånar mindre, har lägre rörelsekapital och större avkastning på kapitalet. De anställer fler och ökar omsättningen mer än andra. I år har vi fler Superföretag än någonsin. Om fler företag lär av Superföretagen kan den positiva trenden fortsätta, säger Per Adolfsson, Sverigechef på Bisnode.

Superkriterierna

Bisnodes analytiker granskar samtliga aktiebolag i Sverige för att identifiera Superföretagen. De ska prestera på topp, enligt sin branschs förutsättningar, inom kriterierna tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering. Och de ska göra det fyra år i rad.  

Fördjupad information om alla superföretag, trender, analys, länsindelningar och en avancerad sökfunktion finns på: http://www.bisnode.se/superforetagen.

Läns- och branschpressmeddelanden

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Per Weidenman
Per Weidenman

Senior Analytiker
0706 74 88 45
per.weidenman@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode