Menu
Svenskt TillväxtIndex

Nu hittar du analysverktyget STI i InfoTorg

Supernyckeltalet – STI – har kommit till InfoTorg. Nu kan du enkelt kontrollera potentiella samarbetspartners för att se hur framgångsrika de egentligen är enligt Svenskt TillväxtIndex, STI. Kan du avhålla dig från att kontrollera ditt eget företag?

Per Weidenman

När InfoTorg gjorde en marknadsundersökning i höstas frågade man om användarna ville ha tillgång till fler analysverktyg för företag. Svaret blev ett rungande ja och sagt och gjort – nu har en ny analystjänst fått plats i InfoTorg Företag.

– Ja, eller ny och ny. Svenskt TillväxtIndex har använts i mer än 20 år för att visa hur framgångsrika företag är. Nu har vi tagit tjänsten till InfoTorg eftersom vi märkte av att användarna ville ha enklare, mer guidande verktyg utöver den grundläggande företagsinformationen vi erbjuder, säger Per Weidenman, analytics manager på Bisnode. 

Bedöm ett företags ekonomiska prestation

STIPer Weidenman vet ett och annat om STI-rankningen. Det var nämligen han som utvecklade beräkningsmodellen, eller ”supernyckeltalet” som han kallar det, i mitten av 90-talet.

– STI är ett ekonomiskt prestationsmått, ett sätt att bedöma ett företags prestation på sin marknad. Det baseras på en mängd faktorer som vinst, avkastning, försäljningsutveckling, finansiering och effektivitet, säger Per.

När man räknar ut ett företags STI-värde tar man hänsyn till företagets storlek. Klassningen behöver vara storleksneutral eftersom det är lättare att fördubbla sin vinst när man är ett litet företag med en liten vinst. Rankningssystemet anpassar sig även efter konjunkturen genom att ställa högre krav på företagen i högkonjunktur och lägre krav under lågkonjunktur.

– På det sättet får vi ett stabilt och rättvisande system. Oavsett konjunktur får drygt åtta procent av Sveriges företag STI-värde 1. Det är jättesvårt att ligga kvar på den rankningen, så framgångsrika företag ligger ofta och byter mellan värde 1, 2 och 3. Har man legat på 4 eller 5 ett par år i rad är det en varningsklocka.

Information, en hygienfaktor

 Vilka är det som har användning av STI-rankningen av aktiebolag på InfoTorg? Per Weidenman ser det som en hygienfaktor för alla företag som vill ha kontroll på nyckelkunder, viktiga leverantörer eller nya potentiella samarbetspartner.

– STI-rankningen är ett snabbt, billigt och enkelt sätt att se om ett företag är något att satsa på eller om man tvärtemot ska vara försiktig i sitt samarbete med dem. Om företaget har rankningen 5 är det värt att gräva djupare för att få svar.

CitatEn annan kontroll som går att göra genom InfoTorg är att använda riskklassningen i kreditupplysningarna, men det ger inte samma information som STI-kontrollen.

– Riskklassningen hjälper dig att identifiera just risker, till exempel företag som inte kommer att kunna betala sina fakturor. Men de allra flesta företag lyckas betala sina fakturor men det räcker inte för att göra dem till en optimal samarbetspartner. STI-rankningen ger en mer detaljerad bild av de högpresterande företagen. Den visar hur bra ett företag är på att agera på sin marknad och därmed generera vinst och tillväxt.

InfoTorg - Sveriges största informationsnav Tillväxt och prognos på InfoTorg

I InfoTorg Företag, via länken ”Tillväxt och prognos”, hittar användare ett företags STI-rankning, en presentation av företagets historiska ekonomiska prestationer samt en 12-månaders tillväxtprognos. Per tipsar om att hålla ett extra öga på tillväxtprognosen när det gäller ens egna kunder.

– Har du en kund som ligger på ett stabilt STI-värde och har en hög tillväxtprognos kan det vara värt att ringa dem – kanske är det dags för dem att bli större kunder?  

STI på en minut

Svenskt TillväxtIndex, STI, är ett rankningssystem som ger aktiebolag ett värde mellan 1 och 5, där 1 är bäst och 5 är sämst.

STI-rankningen är en prestations- och tillväxtbedömning – kort sagt visar rankningen hur pass framgångsrikt ett företag är.

STI-värdet baseras på en mängd faktorer, bland andra företagets vinst, avkastning, försäljningsutveckling, finansiering och effektivitet. Rankningen är både storleksneutral och konjunktursneutral.

InfoTorgs STI är ett bra sätt att ha kontroll på nyckelkunder, leverantörer eller andra samarbetspartner. Dessutom kan du enkelt se hur det egna företaget mäter sig mot konkurrenterna.

Med STI i InfoTorg Företag följer även en tillväxtprognos för ett företags kommande 12 månader, vilken baseras på allt från styrelseförändringar till bilinnehav.

Logga in på infotorg.se

 

Text: Nanna Brickman. Foto: Evelina Carborn.

Läs även

Så arbetar du smartare med InfoTorg 
Svenskt tillväxtindex

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Per Weidenman
Per Weidenman

Senior Analytiker
0706 74 88 45
per.weidenman@bisnode.com

Erica Olivius
Erica Olivius

Produktchef
073 335 86 02
erica.olivius@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode