Menu
Kundcase

Så fick Stena Recycling fart på försäljningen med hjälp av Bisnode

Stena Recycling fyller en viktig samhällsfunktion som Sveriges ledande återvinningsföretag med över 100 anläggningar runtom i landet. Bland kunderna finns såväl den lilla näringsidkaren som multinationella företag. Att anpassa sig efter de många olika kundgruppernas skilda behov är en utmaning.

För Stena Recycling är inte avfall ett problem – de ser det i stället som en av de viktigaste resurserna i en tid när råmaterial, energi, ren luft och rent vatten börjar bli bristvaror.

UTMANING

Stena Recycling behövde öka verksamhetens lönsamhet ytterligare och samtidigt bli bättre på att möta sina kunders skilda behov av återvinning. De ville få reda vilka områden som kan utvecklas ytterligare och hur de ska fördela sina resurser på bästa sätt.

– Det är stor skillnad på företagens syn på återvinning i dag. Allt fler inser att material måste tas om hand på ett hållbart sätt, vår bransch utvecklas väldigt fort just nu, säger Magnus Rundberg, sälj- och marknadschef på Stena Recycling International.

LÖSNING

Tillsammans med Bisnode gjordes en marknadsanalys för att identifiera inom vilka segment deras största kunder finns och vilka de är. Kundlistor och marknadsinformation uppdaterades samtidigt och ett nytt CRM-system implementerades för att underlätta gränsöverskridande samarbete.

2013 såg Stena Recyclings ledning ett stort behov av att effektivisera säljarbetet

– Med ett stort antal säljare och 100 000 kunder i Sverige behövde vi hjälpa säljarna att prioritera sitt säljarbete, säger Magnus Rundberg. Koncernen är aktiv i flera länder och det var svårt att få en samlad överblick och hitta synergier. Bisnode genomförde därför marknadsanalyser i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Polen.

– Vi gjorde en marknadsanalys baserad på informationen i varje land och syftet var att strukturera informationen kring våra kunder. Detta har gett oss viktig information som hjälper oss framåt när det gäller sälj- och marknadsplaner och för att göra rätt prioriteringar. Utöver marknadsanalyserna har Stena Recycling även fått ordning på sina kundlistor och de har även infört ett nytt CRMsystem.

– Målet är att alla länder ska arbeta i samma system med samma struktur så att vi kan dra nytta av vår kunskap och våra lärdomar mellan länderna, säger Magnus Rundberg.

Marknadsanalyser för Stena Recycling

Nicke Rydgren är konsultchef på Bisnode Insight och har arbetat med marknadsanalyserna för Stena Recycling.

– Arbetet med Stena har varit mycket spännande och stimulerande för hela konsultteamet,säger han och fortsätter:

– Grunden i det arbete vi gjort tillsammans med Stena är fundamentalt för alla företag och organisationer med många kunder och transaktioner. Det handlar om att utnyttja och kapitalisera på den information man sitter på. Utmaningen är ofta att skapa struktur och sammanhang som gör informationen värdefull. När vi därefter kombinerar detta med extern data får vi möjlighet att genomföra kraftfulla analyser och segmenteringsmodeller. 

Hösten 2013 påbörjade Bisnode arbetet med att analysera alla de befintliga marknaderna inom Stena Recycling. Syftet var att få en bättre bild av kundernas olika behov.

Marknadsanalyser genomfördes och deras affär och kunder bröts ner i olika segment. Dessa analyserades för att identifiera mönster och statistiska amband kring verksamheten.

Stena Recycling ser vilka kunder som ska prioriteras. Handlingsplaner upprättas och resurser fördelas för att genomföra säljarbetet på ett bra sätt.

Stena Recycling kommer att återanvända marknadsanalysen som underlag för att se sina kunders behov och för att använda sin tid på rätt sätt.

Text: Josefine Franking Bild: Getty Images

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode