Menu
Nya regler

En snabbkurs i PEP och AML

Penningtvättslagen har utökats till att omfatta fler branscher – det innebär nya regler för bland annat spelbolag, värdetransportörer, bilhandlare och förmedlare av lokaler. Läs vidare och gör ditt företag redo för de nya kraven.

Nu är det hårdare tag mot penningtvätt i Sverige då en ny penningtvättslag ska införas från och med 2017. Den nya lagstiftningen innebär att företag i en rad nya branscher måste tänka nytt och lära sig flera nya begrepp. Det kanske allra viktigaste av dessa begrepp är PEP. 

– En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption. Därför ska dessa människor kontrolleras extra noga när de genomför olika typer av ekonomiska transaktioner, förklarar Erika Thorssén på företaget Trapets, som arbetar specifikt med övervakning och compliance för att motverka penningtvätt.

”Rent konkret innebär det att Stefan Löfvens ekonomiska transaktioner ska granskas noggrannare än dina andra kunders”

Domare i högsta domstolen, ambassadörer, ministrar och höga officerare i försvarsmakten med flera kan alla klassas som politiskt exponerade personer – och dessutom innefattas kända medarbetare och nära familjemedlemmar i de nya reglerna.

Rent konkret innebär det alltså att Stefan Löfvens ekonomiska transaktioner ska granskas noggrannare än dina andra kunders, men honom har nog de flesta koll på. Utmaningen är i stället att identifiera alla andra PEP – och deras anhöriga.

– Arbetet med att identifiera och administrera PEP ger en stor extra arbetsbörda för företag som hanterar transaktioner och som lyder under den nya lagen, säger Elisabeth Mörén, produktchef för PEP- och Sanktionsscreening på Bisnode. PEP- och Sanktionsscreening är en lösning som automatiskt kontrollerar nya och befintliga kunder mot sanktions- och PEP-listor. Lösningen erbjuds till alla Bisnodes kunder och tillhandahålls i ett samarbete mellan Bisnode och Trapets.

Att identifiera en PEP

Att identifiera och hantera dessa individer är naturligtvis ett ansvar för hela organisationen, men framför allt för dem som hanterar överföringar och kundadministration. Att helt enkelt fråga sina kunder om de är PEP är en väg att gå, men det räcker inte som lösning.

– Många, och då framför allt anhöriga, vet inte ens om att de tillhör kategorin. Därför bör alla företag ha tillgång till en lista med identifierade PEP som gör att man kan stämma av kundernas svar mot verkligheten, säger Erika Thorssén.

En sådan lösning är Bisnodes PEP- och Sanktionsscreening.

 – Med hjälp av namn och födelsedatum kan vi se om kunderna omfattas av reglerna. Med vår avancerade algoritm kan vi dessutom ofta hitta familjemedlemmar som ska behandlas som politiskt exponerade personer, förklarar Elisabeth Mörén.

Vad händer då om ditt företag inte anpassar verksamheten efter det nya regelverket, som blir verklighet från och med 2017? Då kan sanktioner vänta, och de har blivit hårdare.

– Finansinspektionen kan utdela varningar, utfärda straffavgifter på upp till 10 procent av omsättningen och i värsta fall till och med dra tillbaka tillståndet för verksamheten. Sanktionerna har även blivit hårdare i branscher som står under Länsstyrelsernas tillsyn, avslutar Erika Thorssén.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Elisabeth Mörén
Elisabeth Mörén

Kontaktperson
+46 8 5190 1138
elisabeth.moren@bisnode.com

Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode