Menu
Tips från HR-direktören

Företagens kultur blir avgörande för talanger

Anne-Marie Andric är Bisnodes nya HR-direktör. Här fördjupar hon sig i trender inom branschen och så ger hon sina bästa tips för hur man blir en attraktiv arbetsgivare.

Vad har förändrats under dina 15 år i HR-branschen?
– Något som har förändrats markant är synen på talang. Tidigare var akademisk examen som amen i kyrkan för att hitta rätt matchning av kandidat och roll. I dag viktas rätt personlighet och attityd oftast högre än den formella bakgrunden. Förväntningarna och kraven på vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare har också förändrats väsentligt.

Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?
– Företagens kultur blir avgörande för talanger – vilka värderingar har vi, synen på hållbart arbetsliv, transparens i kommunikation och karriärvägar samt tilliten till den enskilda medarbetarens ansvarstagande. Flexibla arbetstider för att främja balansen mellan privat- och arbetsliv är ett konkret exempel på något som i dag anses vara självklart i employer branding-erbjudandet. Sociala mediernas framfart medför också att arbetsgivarna måste leva som de lär för i den digitala världen syns och hörs allt.

Vilka trender ser du inom HR?
– En tydlig trend är att de enskilda medarbetarnas personliga varumärke är minst lika viktigt som bolagets varumärke. Vi vill arbeta för erkänt duktiga chefer och kollegor. Rekryteringen blir kritisk för varumärkesstrategin - på varje ledig position ska rockstjärnor rekryteras som blir magneter för fler supertalanger. Sedan blir tekniken allt viktigare. De yngre talangerna förväntar sig att attraktiva arbetsgivare ligger i framkant när det gäller teknik - i såväl arbetsverktyg som användande.

Hur får man Citat av Anne-Marie Andricmedarbetarna att trivas på jobbet?
– Tillit till medarbetarnas kompetens och vilja till ansvarstagande, delaktighet och möjlighet att påverka sin egen arbetssituation är betydande för engagemang. Tydlighet i mål och förväntningar i vilket arbete som ska utföras är avgörande för hur väl du kommer att prestera och må på arbetet. Regelbunden och transparent tvåvägskommunikation internt bidrar även till delaktighet. Att ha en god relation till sin närmaste chef kommer också vara viktigt för den enskilde medarbetarens välbefinnande. Mitt bästa kärriärtips är att välj din chef nogsamt-om du kan!■

Linje

Anne-Maries fem bästa tips för att skapa ett engagerat team:

Lita på dina medarbetares vilja att göra sitt bästa.

Satsa på den enskilda medarbetarens styrkor.

Matcha rätt styrkor/medarbetare för rätt roll.

Sätt tydliga mål, förväntningar och följ upp regelbundet.

Ha roligt – glädje smittar och främjar produktivitet.

Foto: Thron Ullberg.

Mer läsning:

Rättviseförmedlingen: Mångfald på jobbet. »
Trendspaning: Insektslunch och botox på jobbet? »
Fem tips för dig som chef: Satsa på friskvård. »

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anne-Marie Andric
Anne-Marie Andric

Kontaktperson
+46 723 844 000
anne-marie.andric@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode