Menu
Näringslivsanalys

Bisnode Simpler

Med Bisnode Simpler tar våra erfarna analytiker fram pedagogiska bilder av tillväxt och konkurrenskraft för företag, delar av företag, branscher, kommuner och regioner – både över nutid, dåtid och framtid. Bisnode Simpler är en unik metod för näringslivsanalys som leder utvecklingsinsatserna rätt.

Whitepaper om näringslivsanalys

Bisnode Simpler visar hur det går för er

Bisnode Simpler är ett sätt att mäta och styra hur effektiv och ekonomiskt konkurrenskraftig en verksamhet är. Med Bisnode Simpler är det enkelt att jämföra ett företags eller en branschs position jämfört med konkurrenter och följa utvecklingen över tid. Man kan mäta effektiviteten i en hel region, bransch eller i ett företag. Det går att visa både historia, nuläge och framtid i samma logiska format, vilket ger affärsplaner och investeringar en naturlig koppling till företagets, regionens eller kommunens framtida konkurrenskraft.

Ett Bisnode Simpler diagram över tiden visar hur det står till med effektiviteten idag jämfört med tidigare år och gör att det blir möjligt att se vad som ligger bakom utvecklingen och hur man skulle kunna öka effektiviteten. Detta gör att metoden är mycket användbar vid analyser av näringsliv, branscher och för uppföljning, målformulering och strategiarbete. Data kommer ifrån företagens resultat- och balansräkningar och redovisningen sker i diagram som är lätta att ta till sig på alla nivåer.

Pedagogiska bolldiagram

All denna information redovisas i vårt populära bolldiagram för att du snabbt och enkelt ska kunna få en bra uppfattning. Den visuella redovisningen är en av Bisnode Simplers styrkor och brukar skapa stort intresse när det presenteras för politiker, styrelser, investerare och andra intressenter. Att redovisningen är pedagogisk är viktig eftersom analysen blir lättfattlig även för den oinsatte.

Vad kan Bisnode Simpler göra för dig

Vi levererar och presenterar en lättförståelig analys med våra visuella bolldiagram och ger dig rekommendationer som åtgärdar de svagheter vi ser finns. Du kan skapa en mycket välgrundad handlingsplan och visa alla intressentgrupper hur det verkligen står till i ditt företag, bransch, region eller kommun.

För mer information, vänligen kontakta:

simpler@bisnode.com
Tel: 070-610 40 76


Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode