Menu
SevenDays väg till framgång

”Vi måste tänka smart i alla led”

Som uppstickare på kreditmarknaden måste SevenDay Finans tänka kreativt för att kunna ta marknadsandelar. Med smart analys kan de i dag vända kreditrisker till nya kunder.

Om SevenDay Finans

Kreditmarknadsbolaget SevenDay Finans fungerar ungefär som en liten sparbank, där man främst erbjuder sina kunder inlåning och blancolån. Som litet bolag med begränsade resurser, insåg de tidigt att de behövde bra samarbetspartners. Valet föll redan 2009 på Bisnode.

– Vi har samarbetat tajt med Bisnodes analysavdelning, och är en krävande kund som både ställer krav och ifrågasätter. Men vi har också ett roligt samarbete och de uppskattar när vi ställer deras kompetens på sin spets, säger Carl-Åke Nilson, kreditchef på SevenDay Finans.

Specialanpassad metod för att bedöma risk

På en kraftigt konkurrensutsatt marknad är analys och ett gediget beslutsunderlag A och O. Därför beslöt sig SevenDay Finans för ett par år sedan att fördjupa samarbetet med Bisnode kring analys och scoring, som är en slags matematisk metod för att bedöma risk:

– Det vi i dag har störst nytta av är analys av marknads- och kreditrisker. Bisnode har hjälpt oss att ta fram bland annat anpassade scorekort som hjälper oss att fatta bättre kreditbeslut. Målet är att vi ska öka beviljningsgraden med minst tio procentenheter med bibehållen risk. Även om det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser om hur utfallet blir kan vi redan nu, två månader efter lanseringen, se att målsättningen ser ut att lyckas, säger Carl-Åke Nilson.

Projektet att ta fram specialanpassade scorekort för SevenDay Finans har tagit drygt nio månader, där man arbetat med att hitta rätt variabler för att kunna identifiera de optimala kunderna för just SevenDay Finans.

– Att Bisnode har lärt sig vår business har varit en förutsättning för att kunna nå så långt. Köpa och sälja data kan vem som helst göra, det är som att sälja smör, bröd och mjölk. Skillnaden med Bisnode ligger i att de kan förädla informationen – det är framtiden.

Kredit- och marknadsanalys i praktiken

Analys och faktaunderlag i all ära, informationen blir bara effektiv om den faktiskt används och enligt Carl-Åke Nilson är det förvånansvärt många av hans kollegor i branschen som inte omvandlar kunskap till praktik.

– Arbetet med kredit- och marknadsanalys är en kreativ process som föder nya idéer. Ser vi ett mönster på kreditsidan kan vi också se till att använda det offensivt på marknadssidan. Eftersom vi är en liten uppstickare som konkurrerar med storbankerna som har en billigare upplåning än oss, måste vi tänka lite smartare i alla led.

– Mitt tips till andra som vill arbeta med att optimera kreditrisker och därigenom få marknadsfördelar, är att se till helheten. Jag jobbar till exempel i nära samarbete med vår marknadschef, vi ser oss som varsin sida av samma mynt.

Med sin bakgrund inom bland annat amerikanska banker har Carl-Åke Nilson lärt sig att det som mäts är också det som blir gjort. Mantrat för framgång är därför: mät, analysera, förändra och följ upp.

Så vänder du kreditrisker till möjligheter
 

Börja med att säkerställa att ni har tillgång till rätt beslutsunderlag, utifrån två huvudkategorier: allmänt och specifikt.

Genom att lägga grunden med ett allmänt faktaunderlag och sedan bygga specialiserade frågebatterier kan företaget lära känna sina kunder mycket bättre och därmed ta bättre beslut om vem som ska beviljas kredit.

Se helheten – den information som kommer fram i kreditavdelningens analys kan mycket väl användas för att vässa marknadsavdelningen insatser och vise versa. Kanske upptäcker ni nya kunder att rikta er till?

Läs även

Koppla greppet om dina risker »
Bisnode Betalningsindex hjälper dig undvika kreditförluster »

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode