Menu
Kyrkovalet 2013

Säkert val i komplex organisation

Stort, komplext och med en orubblig deadline. Så skulle projektet som leder fram till Svenska kyrkans val den 15 september kunna beskrivas. Sedan stat och kyrka gick skilda vägar har Bisnode hjälpt till att arrangera säkra val.

Fram till 1997 var det staten och Skatteverket som såg till att kyrkovalet arrangerades på rätt sätt var fjärde år, men inför valet 2001 behövde Svenska kyrkan söka hjälp från annat håll.

Valet föll på Bisnode, som sedan tidigare hjälpt till att bygga IT-stödsystem för kyrkan. Nu är det snart dags för det fjärde valet som arrangeras i samarbete med Bisnode. 

– I år kommer det att ske 766 direkta val, från 3 000 olika listor med 51 000 kandidaturer. Det är en stor apparat, minst lika stor som de allmänna valen, även om antalet röstande är mindre, säger Magnus Edin.

Magnus Edin är Svenska kyrkans projektledare för valet, en roll som han även hade i valet 2009. Tillsammans med Bisnode har han byggt upp en projektorganisation som ska se till att allt faller på plats till den tredje söndagen i september.

För att ge en bild av komplexiteten i projektet kan man göra några jämförelser.I Svenska kyrkan görs val i:
445 av 1364 församlingar,
258 pastorat,
13 stift och 1 kyrkomöte.
Listorna som representerar valsedlar trycks i cirka 120 miljoner exemplar. 

I ett allmänt val behandlas:
290 kommuner,
20 landsting, 
1 riksdag (val till 311 parlamentariska församlingar).

– Men det verkligt komplexa i det här projektet är egentligen inte systemrelaterat, utan att det är så många deadlines som inte får ändras under projektets gång fram till den 15 september. Det är en av de tydligaste avvikelserna från andra IT-projekt och det sätter grunden för allt vi gör. Det måste finnas en absolut leveranssäkerhet från Bisnodes sida, säger Magnus Edin.

Samarbetet i projektgrupperna är en nyckelfråga för att lyckas, menar han.

– Att Bisnode har varit med från början och har en historisk kompetens för hur de kyrkliga valen går till sätter grunden för vårt samarbete. Att vi har en tydlig och gemensam planering för projektet är också viktigt. Och vi arbetar med utgångspunkten att detta är ett projekt vi ska genomföra tillsammans även 2017, vilket innebär att vi ständigt är uppmärksamma på vad som kan förbättras i framtiden, även om det inte går att påverka just nu. Att vi arbetar gemensamt med Bisnode för att sprida kunskap i våra organisationer är en framgångsfaktor.

Så, hur känns det nu när deadline närmar sig?

– Nervositeten ökar ju längre tiden går, men samtidigt har vi skapat de rätta förutsättningarna för att hantera de förändringar som ofrånkomligen uppkommer under projektets gång. Så i grunden känner jag mig lugn.

TEXT: GABRIELLA SKÖLDENBERG
FOTO: MAGNUS ARONSON

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode