Menu
Knepen som garanterar ordning i kundregistren

Hur vet du att Anders inte är en Johan?

De flesta vet att felaktiga uppgifter blir kostsamma – men långt från alla gör något åt det. Genom ett uppdaterat kundregister sparar du både tid och pengar samt säkerställer att du vet vem du gör affärer med. Vi bjuder på knepen som garanterar ordning och reda i era kundregister.

Maj 2, 2014 I dagens samhälle sker förändringar allt fortare och därför blir kundregister snabbt inaktuella. Det är bortkastat att rikta kommunikation till någon som inte finns, har flyttat eller som redan blivit kund.

– Ett ordnat register sparar både tid och pengar, säger Jonas Bartenius, expert på Bisnode.

40 procent felaktiga

De allra flesta företag är medvetna om att felaktiga register är kostsamma och kan medfölja risker, men långt ifrån alla gör något åt det.

– Vår erfarenhet visar att så mycket som 40 procent av uppgifterna i ett normalt svenskt kundregister är felaktiga. Det kan vara dubbletter, gamla adresser, siffermissar eller felstavade namn. Allt detta kostar - både i kronor och i goodwill, säger Jonas.

Den som känner sig lite tveksam över sina register kan vända sig till Bisnode. Då görs ett test där det slumpas ut poster som sedan kontrolleras.

– Många blir jättechockade över det dåliga resultatet, säger Jonas.


Små utgifter blir stora

Det kan kännas som obetydligt om något utskick inte hamnar rätt, men kostnaderna blir snabbt stora.

– Det är enkelt att räkna på det. Tänk dig att ett utskick idag kostar omkring 25 kronor per brev och att du har 100 000 poster i ett register. Säg att du har 10 procent felaktiga utskick av dessa, då blir det en ganska stor kostnad i både tid och pengar, förklarar Jonas.

Enligt honom så finns det även en etisk aspekt att ha i åtanke.

– Risken är att utskick görs till någon som är minderårig eller som har avlidit, vilket är känsligt och kan skapa negativ publicitet.

Flera olika lösningar

Idag väljer allt fler företag att anlita en extern part för registervård.

– Vi korrigerar de uppgifter som är felaktiga i det aktuella registret. Många gånger behövs också en komplettering där information saknas, berättar Jonas.

Bisnode levererar också en sammanställning av dubbletter, det vill säga företag och kontaktpersoner som förekommer mer än en gång. Dessutom ges information om vilka företag som gått i konkurs, vilka som är inaktiva eller vilande samt vilka adressposter som inte kan identifieras och kanske bör rensas bort.

– Dessa åtgärder är vanligast, men det händer också att ett företag vill ha något specifikt, exempelvis kontaktuppgifter till samtliga i ett företags styrelse, förklarar Jonas.

Välj själv

Hos Bisnode kan kunderna välja om de vill att uppdateringar sker per automatik eller med jämna mellanrum.

– Långt ifrån alla företag har behov av automatisk uppdatering, då kan det istället göras exempelvis en gång i månaden eller varje kvartal. Men många har insett fördelen av att vi bevakar alla förändringar, säger Jonas och fortsätter:

– För de företag som arbetar mot privatpersoner har även identitetskapning blivit ett växande problem. Många tar därför hjälp av Bisnode för att verifiera att kunden verkligen är den som den utger sig för att vara. Det ökar tryggheten för såväl företaget som dess kunder.

– Med andra ord så finns det många skäl att se över sitt register så fort som möjligt, betonar Jonas.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jonas Bartenius
Jonas Bartenius

Kontaktperson
070 884 93 35
jonas.bartenius@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode