Menu
Bisnode presenterar

En guide till bättre affärsbeslut i norden

Unika insikter om vad som styr människan i våra nordiska grannländer kan vara skillnaden mellan en lyckad och misslyckad produktlansering. Men hur hittar man nycklarna som öppnar en marknad med tjugofem miljoner konsumenter?

NordenkartaI alla tider har handeln inom Norden varit viktig för företagare i våra länder. Det är den fortfarande. Till exempel så gick omkring 23 procent av både Danmarks och Sveriges samlade export till andra nordiska länder under 2012.

Vilka länder man än jobbar med så är insikter om människor och företag på de olika marknaderna en avgörande framgångsfaktor. Inte minst idag när vi vadar i ett överflöd av information är det viktigt att man är helt säker på att det man får fram är både korrekt och relevant innan man fattar sina beslut.

All nordisk information på ett ställe

För att göra det lättare att få fram informationen du söker, lanserar Bisnode nu ett samlat erbjudande för den nordiska marknaden. För första gången integreras information om Norge, Danmark, Finland och Sverige på ett ställe och görs tillgänglig för företag och organisationer. Informationen är kvalitetssäkrad och mappad och klar för import i dina egna system.

Här får du tillgång till unika insikter om människor och företag i våra grannländer. Du kan till exempel hitta norska tvillingar till dina bästa danska kunder, hålla koll på konkurrenterna i Norge och se kreditvärdigheten på dina leverantörer i Finland. Läs mer om fördelarna med vårt nordiska erbjudande här.

Konsten att kommunicera med sina grannar

Även om information och insikter är viktiga delar i konsten att fatta smarta beslut, får vi inte glömma betydelsen av god kommunikation. Visst har vi mycket gemensamt med våra nordiska grannar men det finns skillnader, bland annat just på hur vi kommunicerar och fattar beslut. 

Den brittiska språkforskaren och experten på interkulturell kommunikation, Richard D. Lewis, presenterar några intressanta iakttagelser i sin bok When Cultures Collide. Med författarens tillåtelse presenterar vi här några exempel.

Graph showing how people in Denmark comunicate and make decisions.

Motivating factors in Denmark:

Danes like to charm people (hygge). Enter into the spirit.
Humor is an important factor.
Pleasant follow-up is always advisable.
They are very interested in profit but often pretend it is only secondary.
They insist on tolerance of views and flexibility.
Mild cynicism is acceptable –  they will consider you less naïve and gullible.
Remain generally low-key.
Stick to facts and analyze them intelligently.
Make all proposals seem reasonable.

Insikt från Bisnode: I juni 2014 steg antal företag i Danmark med AA- och AAA-rating till 39% (av alla företag med motsvarande siffra för Norge är 26%, Finland 13% och Sverige 25%. 

Graph showing how people in Finland comunicate and make decisions.

Motivating factors in Finland:

Be frank, open, direct. Get to the point.
Be modest and low-key. Do not talk too fast, raise your voice or gush.
Use first names, dress casually and be relaxed about protocol and hierarchy.
Eat lunch quickly.
Use understatement and humor.
Pay attention to and show respect for Finnish women; never underestimate them.
Give Finns physical and mental space. Let them get on with the job and do not hover or follow them around.
Show you rely on them.
Be punctual, finish action chains – Finns hate slovenliness and loose ends.
Appear just, keep your word and don’t let them down, ever.
Pay debts quickly.
Listen carefully to what they say – it’s not much, but they really mean it.

Insikt från Bisnode: I Finland ägnar sig 7% av alla människor i åldersgruppen 18 till 34 år åt entreprenörskap i en annan form. I Danmark är motsvarande siffra 6%, i Norge 6% och i Sverige 7%. 

Graph showing how people in Norway comunicate and make decisions.

Motivating factors in Norway:

Be humorous whenever you can.
Praise Norway, her scenery, people and achievements.
Show modesty.
Strive for mutual profit.
Be robust and active; show that you are a ”doer.”
Consult them on all important issues.
Respect the power and pride of Norway’s women.
Know something about Norway’s history.
Keep your word. 

Insikt från Bisnode: Det föds 147 barn om dagen i Norge till lycka för alla - även handeln. Föräldrar konsumerar aldrig så mycket som under barnens första 13 år. I Danmark föds 153 barn varje dag, i Finland 159 och i Sverige 311. 

Graph showing how people in Sweden comunicate and make decisions.

Motivating factors in Sweden:

Be diplomatic rather than frank.
See business as beneficial to society rather than profit-oriented.
Promote harmony over the cold truth.
Delegate tasks downward as much as possible.
Wait for them (patiently) to reach decisions by consensus.
Discuss technical points at length and in detail.
Remember that they will follow accepted procedures, even if you think you are close to them personally.
Make humorous after-dinner speeches.
Smile when they smile.

Insikt från Bisnode: 7% av alla svenska noterade bolag styrs idag av kvinnor - ett steg mot ett mer diversifierat och dynamiskt näringsliv. Kvinnliga VD:ar i Danmark: 2%, Norge 4%, Finland 2%. 

Läs mer om fördelarna med vårt nordiska erbjudande här.

Vill du expandera ditt företag och nå ut till den nordiska marknaden? Vill du till exempel veta hur de kulturella skillnaderna ser ut mellan Finland och Sverige? Läs om och anmäl dig till vårt seminarium kring Nordisk kredit här.

---------------------------------------------

Diagrammen är hämtade från boken When Cultures Collide och används med tillstånd av författaren Richard D Lewis, brittisk språkforskare och expert på interkulturell kommunikation. För mer information och skräddarsydda interkulturella lösningar, kontakta Richard Lewis Communications, www.riversdown.com.

Källor:
Nordisk Statistiskt Årsbok 2013
When Cultures Collide av Richard D Lewis


Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode