Menu
Nyheter från Bisnode

Nytt lagförslag: krav på upplysningskopia även för usb-minnen

I dag gäller grundlagarna för tryck- och yttrandefrihet även för kreditupplysningar för digitala publikationer, till exempel usb-minnen. Det innebär att kreditupplysningsföretag inte behöver skicka ut en upplysningskopia till den upplysningen berör. För att ge ett bättre skydd för den enskildes integritet föreslår regeringen nu att yttrandefrihetsgrundlagen inte längre ska vara tillämplig på kreditupplysningsverksamhet. Lagen väntas träda ikraft 1 juli 2014.

– Vi välkomnar lagförslaget eftersom lagstiftningen blir mer tydlig och konsekvent när samma regler gäller oavsett vilket medium upplysningar lämnas ut på. Vi är även positiva till den skärpning av integritetsskyddet som avses, säger Carl-Johan Broman, bolagsjurist på Bisnode.

Men det finns även behov av ekonomisk information för att utreda och förebygga ekonomisk brottslighet eller för att komma åt penningtvätt. I dessa sammanhang vore det direkt olämpligt att sända upplysningskopia. Nu försvinner alltså den möjligheten.

– För att kunna upprätthålla effektiva rutiner mot brott bör vissa utsatta sektorer kunna få tillgång till information utan att vi ska behöva skicka ut upplysningskopia, anser vi, säger Broman.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode