Menu
Nyhet

Nya Bisnode Score Konsument - bevilja fler krediter till samma risk

Precis som tidigare är våra scorekort ett effektivt verktyg för att fatta bättre beslut, göra tryggare affärer och optimera kreditrisk vid kreditvärdering av privatpersoner. Men med nya Bisnode Score Konsument ger vi våra kunder chansen att öka beviljningsgraden med bibehållen risk.

scorekortDe nya konsumentscorekorten

En av nyheterna med de nya konsumentscorekorten är att de enbart förutspår skuldsaldo för enskilda mål, så kallade E-mål, som är ärenden hos Kronofogdemyndigheten som rör betalningskrav från privata fordringsägare. Detta är en funktion som efterfrågats av vissa branscher.

- Många av våra kunder vill kunna bevilja krediter till sina kunder som enbart har mindre allmänna mål, så kallade A-mål, hos Kronofogden och i övrigt ser bra ut med hänsyn till kreditrisken, förklarar Emilio Villegas, analyschef på Bisnode.

Emilio Villegas Analyschef BisnodeA-mål som utgörs av ärenden hos Kronofogdemyndigheten rör betalningskrav från den offentliga sektorn, det vill säga skulder till stat och kommun. Skulderna består till exempel av skatter, böter, offentliga avgifter och studiemedel. Att A-mål och E-mål har förutsagts gemensamt har varit en fråga som våra kunder efterfrågat en lösning på.

- Våra kunder vill inte att dessa A-mål per automatik ska innebära avslag i kreditmallen eftersom personer ofta prioriterar betalningar till privata fordringsägare och våra kunder vill veta risken för att deras kunder inte betalar just dem.

Vad mer är nytt med Bisnode Score Konsument?

Den nya modellen tar även hänsyn till historiskt skuldsaldo. Ju längre sedan personen hade det senaste skuldsaldot, desto mindre negativ påverkan har det på utfallet av scoringen. Dessutom har scorekortet även segmenterats i en högrisk- och en lågriskmodell. I högriskmodellen bedöms personer som har betalningsanmärkning eller någon gång under de 12 senaste månaderna haft skulder hos Kronofogdemyndigheten medan övriga värderas i lågriskmodellen.

Nya Bisnode Score Konsument gynnar företag som vill optimera kreditrisker och därigenom få marknadsfördelar, men det finns också fler fördelar i form av en förbättrad upplevelse för ert företags kunder då modellen bidrar till en mer konsekvent och effektivare kreditgivning.

– Genom att använda nya Bisnode Score Konsument kan företag öka beviljningsgraden med bibehållen risk, vilket är viktigt för många av våra kunder.

Läs mer:

Produktsidan Bisnode Score Konsument »

3 fördelar med nya Bisnode Score Konsument

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Emilio Villegas
Emilio Villegas

Kontaktperson
070 947 11 15
emilio.villegas@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode