Menu
Nyheter från Bisnode

Nu enklare att kontrollera företags fastighetsinnehav

Nu har "InfoTorg Företags" fastighetsinformation utökats med ytterligare uppgifter vilket skapar mervärde för dig som kund och användare.

Det gäller fastigheter som ägs av företag. Den utökade informationen anger datum för övergång av äganderätten, typ av fång, köpeskillingens belopp samt vilka inteckningar som belastar fastigheten. Du kan alltså se fastighetens anskaffningsvärde d.v.s. inköpskostnad samt graden av inteckningar för att på ett bättre sätt bedöma eventuell belåningsgrad.

Har du dessutom tillgång till tjänsten InfoTorg Fastighet kan du även nå ytterligare information om fastigheten som t.ex. arealer, koordinater, planer, bestämmelser och rättigheter. Du kan också hämta den populära rapporten Utökad taxeringsinformation. För det krävs att Lantmäteriet gör en ändamålsprövning av dig som kund.

Numera visas dessutom de fastigheter som bolaget faktiskt är ägare till. Tidigare visades även fastigheter där ett bolag kunde ha sålt fastigheten men stod kvar som taxerad ägare.

Har du frågor eller vill få mer information om nya förbättrade InfoTorg Företag kontakta gärna vår kundservice på 08-555 682 00.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode