Menu
Utökade urvalsmöjligheter för konsumentregister

Nu blir det lättare att hitta rätt kunder

Snart blir det lättare att para ihop rätt målgrupp med rätt budskap. Lena Durvik berättar om Bisnodes arbete med nya urvalsmöjligheter för konsumentregister.

Under hösten kommer Bisnode att lansera fler urvalsmöjligheter för B2C, som ska göra det lättare för kunderna att identifiera rätt kommunikationsstrategi för rätt person. Och Lena Durvik, produktansvarig på Bisnode, är entusiastisk över vad det här innebär för kunderna:

– De nya variablerna ger ett mer framåtriktat sätt att tänka när det gäller kundregister. Kombinationen av analys och urval gör att vi på ett bättre sätt kan möta kunden där kundens behov finns. Vi har alltid ett tätt samarbete med våra kunder och de nya urvalsmöjligheterna kommer att göra det ännu lättare att analysera en specifik målgrupps behov.

De nya urvalsmöjligheterna som Lena Durvik talar om är framför allt fler mjuka variabler som speglar konsumentens livsstil som komplement till befintliga hårda variabler som kön, ålder och geografi.

– Vi kommer att kunna beskriva en persons livssituation mycket bättre – exempelvis var och hur de konsumerar, om de äger hus, bil, husvagn eller båt, vilken utbildning de har, om de är gifta och har barn… Det innebär helt enkelt att det blir lättare att anpassa budskapet till den specifika konsumenten, säger Lena Durvik.

Med ett stort antal nya variabler kan vi tillsammans mejsla fram kunskapen om en person vilket gör att man inte bara förstår vem som ingår i målgruppen, utan också hur man ska kommunicera med den. Är det till exempel en konsument som föredrar information via e-post eller fysiska brev? Är det någon som värderar pris högt eller reagerar på andra värden?

Att de mjuka variablerna, som kompletterar de hårda, är baserade på statistik innebär att de faktiskt säger mer om en konsuments nuvarande livssituation, menar Lena Durvik.

– I förlängningen kommer det arbete vi gör nu att mynna ut i ett slags avatar, som ytterligare åskådliggör informationen. Och i en tid där det inte är mängden information som är bristvara, utan analysen av den, kommer det här vara en stor fördel för våra kunder. Det är något alla har nytta av.

Analysarbetet pågår ännu, men under hösten kommer Bisnode succesivt att släppa allt fler urvalsvariabler. Håll utkik efter nyheter!

Lena Durvik, Produktägare Bisnode

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lena Durvik
Lena Durvik

Kontaktperson
070-967 93 30
lena.durvik@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode