Menu
Nyheter från Bisnode

Novemberbarn tjänar bäst

Pressmeddelande: Trots att det är känt att barn födda tidigt på året presterar bättre i skolan har de som är födda i slutet av året den högsta inkomsten. Den högsta genomsnittliga årsinkomsten sorterat på födelsemånad hittar vi hos personer födda i november, följt av de födda i oktober och december. Personer födda i november tjänar i snitt 5 700 kronor mer per år än de födda i februari, visar statistik från informationsföretaget InfoTorg.

Fakta om statistiken

  • Högsta snittinkomsten finns för personer födda i november, med en årsinkomst på 249 286 kronor.
  • Kända svenskar födda i november är Astrid Lindgren, Gustaf Skarsgård, Tomas Brolin och SIBA:s VD Fabian Bengtsson.
  • Statistiken för personer födda i januari är något missvisande, eftersom invandrare som saknar uppgift om födelsedag ofta tilldelas 1 januari som personnummer.
  • Av männen tjänar  de som är födda i oktober bäst och hos kvinnorna har de som är födda i november den högsta inkomsten.
  • Statistiken baseras på officiella inkomstuppgifter från inkomståret 2010, som är det senaste året med kompletta siffror, för personer mellan 18 och 65 år.

 Medelinkomst per födelsemånad

Månad Samtliga Män Kvinnor
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
238 439 kr
243 545 kr
247 372 kr
248 476 kr
247 236 kr
247 597 kr
244 536 kr
245 434 kr
247 946 kr
248 904 kr
249 286 kr
248 682 kr
268 601 kr
274 900 kr
279 934 kr
281 389 kr
279 540 kr
279 703 kr
274 943 kr
276 623 kr
280 025 kr
281 562 kr
280 791 kr
280 766 kr
207 178 kr
211 138 kr
213 491 kr
214 405 kr
213 924 kr
214 677 kr
212 959 kr
213 417 kr
214 903 kr
215 569 kr
217 053 kr
215 720 kr

 

För mer information:

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ulrika Engdahl
Ulrika Engdahl

Marknadskommunikatör Bisnode Information
070 627 77 70
ulrika.engdahl@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode