Menu
Bisnode Betalningsindex

Så minskar du kreditförluster orsakade av dåliga betalare

Med Bisnodes tjänst Betalningsindex kan företag följa sina kunders betalningsbeteende och på så vis förutse risken för kreditförluster långt innan de blir verklighet. Ett enkelt sätt att ta kontroll över kassaflödet och spara pengar.

PengarFakturor som inte betalas i tid

Trist och rent av förödande. Fakturor som inte betalas i tid kan sätta företaget i gungning men det är svårt att förutse vilka kunder som inte sköter sina betalningar. Därför finns Bisnodes tjänst Betalningsindex. Där går det att följa kundernas betalningsbeteende över tid och fånga upp oroväckande avvikelser långt innan liknande indikatorer finns hos officiella källor. Ofta syns de i Betalningsindex tio till tolv månader innan kunden går i konkurs.

 – Poängen med Betalningsindex är inte att svartlista kunder. Det här är en hjälp för företag som vill jobba förebyggande så att de slipper drabbas av kreditförluster, säger Henrik Hargeus, produktchef på Bisnode.

 – Det är också ett bra verktyg för att exempelvis se hur lång betalningstiden är i just din bransch så att du inte beviljar mer kredittid än vad som är standard.

Betalningsindex statistik finns med i Bisnodes kreditupplysningar. Men efter den där första kontrollen av en kund går det också att lägga upp en löpande kreditbevakning som fångar en negativ utveckling hos etablerade kunder. 

Unikt samarbete bakom Betalningsindex

Betalningsindex bygger på ett unikt, globalt samarbete inom Bisnodes samarbetspartner Dun & Bradstreet. Det lanserades i Sverige redan 1997 och går ut på att företag från olika branscher delar med sig av information om sina kunders betalningsmönster. Allt samlas i en databas och resulterar i en genomsnittlig uträkning av företagens betalningshistorik som i sin tur gör det möjligt att se hur ”bra betalare” en kund är.

Citat Henrik Hargeus– Datainsamlingen sker både på djupet och bredden, säger Henrik. Vi hämtar information från alla branscher men inom varje sektor görs dessutom ett representativt urval så att det går att göra branschspecifika jämförelser.

Kundens grad av kreditvärdighet 

Statistiken som visar företagets betalningstrend över tid jämförs både mot branschen och alla företag i Sverige. Varje företag i Betalningsindex har också en röd, ljusgrön eller grön markering för att användaren enkelt ska kunna se kundens grad av kreditvärdighet. 

– Mitt tips är att jämföra Betalningsindex med kundens rating för kreditvärdighet, säger Henrik.

Både Betalningsindex och rating har betydelse

AAA är Bisnodes högsta rating. Men ett företag som ”bara” har B i kreditvärdighet kan också vara pålitligt om de har exemplarisk statistik i Betalningsindex och saknar betalningsanmärkningar.

– En småföretagare som ogärna tackar nej till en ny kund kan exempelvis lämna kortare krediter till företag med sämre rating men okej betalningshistorik, föreslår han.

Nyckeln är att ha bra rutiner och kontinuerligt följa upp via sin kreditbevakning så att det går snabbt att agera om kundens betalningsindex skulle försämras.

– Då kommer de kostnader som är genererade av sena betalare att minska. 

Text: Camilla Carlsson

Läs även

Bisnode Betalningsindex – identifiera dåliga betalare och slipp kreditförluster » 
Så säkrar du kundens betalningsförmåga » 
Bisnodeakademins kursutbud inom kredithantering »

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Henrik Hargeus
Henrik Hargeus

Kontaktperson
070 947 10 45
henrik.hargeus@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode