Menu
Rättviseförmedlingen

Mångfald på jobbet

Att satsa på jämställdhet gynnar företaget och kan till och med ge ekonomisk vinst. Men hur ska man göra för att öka mångfalden på arbetsplatsen? Seher Yilmaz från Rättviseförmedlingen tipsar.

Seher Yilmaz rättviseförmedlingenJÄMSTÄLLDHETEN ökar i svenska styrelser och ledningsgrupper. Men det går långsamt. Statistik från SCB visar att 79 procent av alla svenska företag fortfarande har mansdominerade styrelser. Det innebär att mer än 60 procent av styrelsemedlemmarna är män.

– Jag tror att en anledning är att man vid tillsättningar har dålig fantasi om vem som klarar olika saker. Tänker man på en representant i bolagsstyrelsen så blir det lätt Johan, en vit man, säger Seher Yilmaz.

Hon menar att det är viktigt att fråga sig vad kompetens är och vilken som behövs på företaget. Ofta består ledningsgrupper av en homogen grupp män som gått Handelshögskolan ihop.

– Det blir bättre beslut när styrelsen speglar hur det ser ut i samhället. På så sätt får man in fler perspektiv och synvinklar på verksamheten.

Enligt Seher Yilmaz gynnar mångfald företaget på flera sätt, inte minst ekonomiskt. Att ta fram en vara för en bred marknad blir svårare om företaget bara består av människor med samma referensramar. Hon ger ett exempel på en hudvårdsprodukt hon själv stötte på.

– Enligt reklamen riktade sig produkten till ”alla hudtyper”. Men den lanserades med bilder på fyra vita människor. Hur tänkte man då? Här tappar man mig som inte är vit. Hade det funnits någon på företaget som inte var del i vithetsnormen så hade det kanske inte blivit så.

50 procent av invånarna i Sverige är kvinnor och 20 procent har annan etnisk bakgrund än svensk. Hur ser det ut hos er? Speglas samhällets sammansättning?PÅ RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN arbetar Seher Yilmaz dagligen med att hjälpa företag, myndigheter och arrangörer att hitta kompetenser som saknas. Verksamheten startade som en reaktion över mansdominansen på dj-scenen. När arrangörerna sa att det inte fanns några kvinnliga dj:ar tog initiativtagaren Lina Thomsgård saken i egna händer och startade en Facebook-sida. Hon efterlyste tips på kvinnliga dj:ar och kom tillbaka till arrangören med 100 namn. Sedan dess har verksamheten växt.

– Vi har i dag 70 000 rättviseförmedlare som tipsar om namn. Fokus ligger både på jämställdhet och mångfald. Vi levererar listor och hjälper även till med jobbannonser. Seher Yilmaz menar att det finns flera konkreta saker att göra för att öka mångfalden på företaget. Ett första steg är att titta ut över arbetsplatsen och räkna.

– 50 procent av invånarna i Sverige är kvinnor och 20 procent har annan etnisk bakgrund än svensk. Hur ser det ut hos er? Speglas samhällets sammansättning?

Om det finns en skevhet är nästa steg att sätta konkreta mål för hur man vill att det ska se ut. Rättviseförmedlingen jobbar exempelvis med Axfood, som satt målet att 20 procent av deras ledare ska ha internationell bakgrund år 2020.

– När målen är satta är det viktigt att göra uppföljningar och titta på hur de ska vidhållas, säger Seher Yilmaz.

HUR GÖR MAN DÅ för att hitta kompetenta kvinnor eller personer med annan etnisk bakgrund än svensk? Ett sätt är att vända sig till Rättviseförmedlingen. Ett annat att skapa sin egen lista med experter på det område som företaget efterfrågar.

– Här kan man använda sig av sociala medier. Om man sedan börjar ringa och får ett nej så be personen tipsa om andra. På så sätt fyller man på och breddar listan, säger Seher Yilmaz.

Men framförallt förordar hon att börja mångfaldsarbetet inifrån och ut. Om man anställer fler kvinnor och icke-vita så kommer arbetet med listorna att lösa sig av sig självt.

– Då kan man använda sig av deras nätverk i stället, vilket underlättar processen. ■

LÖNSAMT MEDJÄMSTÄLLDHET

SVENSKA FÖRETAG har i genomsnitt 23 procent kvinnor och 77 procent män i sina styrelser. I privatägda företag är mansdominansen ännu högre. Ojämställdheten speglas även på chefsposterna. I Sverige är 36 procent av cheferna kvinnor och 64 procent män, enligt SCB.

Inom EU är representationen ännu mer ojämn. År 2013 var i genomsnitt 16 procent av styrelsemedlemmarna i europeiska företag kvinnor. EU-kommissionen har tidigarelagt ett förslag som syftar till att minst 40 procent av styrelserna i större företag i unionen genom kvotering ska bestå av kvinnor senast år 2020.

En studie från Umeå universitet visar att EU:s BNP skulle kunna öka med 27 procent om arbetsmarknaden var jämställd. Uträkningar bygger på att kvinnor arbetar lika mycket som män, och har samma lön. I dag lyser kvinnor i barnafödande ålder ofta med sin frånvaro på den europeiska arbetsmarknaden.

Text: Ida Måwe. Bild: Patrik Lundin.

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode