Menu
Lösningen för E.ON

Koll på kunderna

Nu kan E.ON bevaka sin kundstock i realtid, minimera kreditförluster och ta nya kundkontakter på ett tryggt sätt. Vi berättar hur det gick till.

Glödlampor

Utmaning

Med många kunder följer enormt mycket data. Så hur ska ett elbolag som E.ON göra för att hitta rätt information om personer och företag – vid rätt tillfälle?

Lösning

Smarta tjänster som interaktiv kundstocksanalys, effektiviserar kredithanteringen och ger underlag som säkrar kampanjutskick.

Resultat

Nu kan E.ON bevaka sin kundstock i realtid, minimera kreditförluster och ta ny kundkontakt på ett tryggt sätt.

Philip JacobssonPhilip Jacobsson, kreditanalytiker  på elbolaget E.ON Kundsupport, minns det tydligt. Egentligen ville han inget hellre än att grotta ner sig i siffrorna helt själv. Men just den här dagen, när projektgruppen från Bisnode kom ner till E.ON Kundsupports kontor i Malmö för att visa upp den nya kredithanteringstjänsten, ville många vara med. Nu skulle de äntligen få möjlighet att överblicka kundstocken på ett sätt som de tidigare saknat.
– Det var väldigt intressant att kunna se svart på vitt vilka kunder i vår kundstock som hade en förändrad risk. Tidigare har bevakningen skett manuellt och då har det varit svårt att fånga upp nya risker eller kunder med försämrad kreditvärdighet. För ett företag kan vara kund i tio år, varav nio år har gått jättebra, men om det tionde året är dåligt kan det vara en signal för att vi ska ompröva vårt avtal, säger Philip Jacobsson.
CitatDen nya interaktiva analyslösningen innebär att E.ON i dag kan tanka ner sin egen reskontra i kombination med kundens exponering, tillsammans med information från Bisnode. Därefter kan de bevaka kunderna utifrån parametrar som kreditrating, limit, skuldsaldo och så vidare. Det gör den stora informationsmassan lättfiltrerad och överblickbar.
– Det som tidigare var enormt tungrott tar nu en sekund att filtrera fram. Nu har vi en möjlighet att identifiera och agera på risker även bland de befintliga kunderna, inte bara i inflödet av nya kunder, säger Philip Jacobsson.
Han berättar vidare att projektet kontinuerligt kommer att utvecklas i samarbete med Bisnode.
– Redan i början av vårt samarbete gjorde jag klart att jag förväntar mig att bli provocerad med nya infallsvinklar från Bisnodes sida. Jag säger troligtvis nej till 95 procent, men vi vill ha idéer som utvecklar vårt arbetssätt. Och det kravet har de levt upp till.

Jeanette PetterssonJeanette Pettersson jobbar inom en annan del av företaget, på E.ON Försäljning, och som kampanjtekniker hanterar även hon stora informationsmassor. Hon ser till att deras budskap når rätt mottagare. Eller omvänt och minst lika viktigt – att en kampanj inte hamnar hos en viss person.
– Inför en kampanj definierar jag vilka vi efterfrågar. Till exempel personer i Uppsala, som inte är kunder hos oss, som inte finns med i något spärr-register och vars hushåll inte har kontaktats med samma kampanj, säger Jeanette Pettersson.

Och det är här Bisnodes data kommer in som en avgörande komponent. Som bollplank kring informationshanteringen har Jeanette Pettersson bland annat haft kundansvarige Morgan Gahlin på Bisnode.
– Den kontinuerliga kontakten är mycket viktig i sådana här sammanhang och det är väldigt värdefullt att Morgan förstår vår bransch och dess egenheter. När man arbetar med så pass känsliga uppgifter – det är ju faktiskt människor det handlar om – är det avgörande att allt blir rätt. Och informationen från Bisnode är säkrad och klar från början.

Gul linje

Jeanette Pettersson, kampanjtekniker och Philip Jacobsson, kreditanalytiker på E.ON – vilka är era tips till andra som jobbar med samma frågor?

– Se det som ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Utvärdera dina befintliga regelverk med jämna mellanrum. Det gör att du kan säga ja till fler kunder, utan att för den skull öka riskerna, säger Philip Jacobsson som har varit med i projektet med att förändra hur elbolaget kreditbevakar och analyserar sin kundstock.
I dag har E.ON en interaktiv analys av sin kundstock som hjälper till att fånga upp nya risker eller kunder med försämrad kreditvärdighet, vilket hjälper dem att selektera riskerna i kundportföljen.
– Du måste vara beredd på att agera när det sker förändringar. Att ett företag har varit kund i hundra år betyder inte att du inte måste reagera den
dag något händer.

Även Jeanette Pettersson, som är kampanjtekniker på E.ON Försäljning, menar att det är viktigt att hela tiden hålla sig ajour med omvärlden, så att man kan följa lagar och regler.
– Vi på E.ON säkrar på många sätt att vi alltid agerar på ett korrekt sätt, men det är även viktigt att säkerställa att den du samarbetar med också gör det. Vi vet att den information vi använder från Bisnode redan är säkrad och klar när den kommer till oss.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Så hjälpte Bisnode E.ON

1. Önskescenario  En stor kundstock innebär mycket data och många förändringar bland kunderna. E.ON hade en stor utmaning i att bevaka förändringar som påverkade kreditvärdigheten, och den processen sköttes tidigare manuellt.

2. Förslag  I dialog med Bisnode startades ett projekt för att skapa möjligheten till en interaktiv analys av E.ONs kundstock. E.ON ville kunna bevaka kunderna utifrån parametrar som exempelvis kreditrating, limit och skuldsaldo.

3. Dokumentation  I dag får E.ON löpande data som gör att de automatiserat kan fånga upp riskkunder och slipper göra den bevakning för hand som de fick göra tidigare, vilket var både väldigt tidsödande och osäkert.

4. Förvaltning  Vad projektet sparar i kronor och ören är för tidigt att säga, men i dag kan man konstatera att E.ON har fått en helt ny möjlighet att kreditbevaka sina kunder och därmed kan de minimera pengaförlust på kända risker.

Text: Gabriella Sköldenberg

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode