Menu
Lättarbetat och effektiv insamling med Charity

Läkarmissionen väljer Bisnode Charity

Bytet till Bisnode Charity har gett Läkarmissionen ett lättarbetat CRM-system med bra överblick och effektiv analys av kampanjer och givargrupper – helt enkelt ett vassare insamlingsverktyg som ger mer pengar till bistånd.

English versionMer pengar till bistånd 

Läkarmissionens insamlade medel går varje år till ett hundratal olika projekt runt om i världen. Sedan 1958 har organisationen bistått skolor, sjukhus och projekt inom social omsorg, utbildning, mikrokredit och humanitärt bistånd i Asien, Afrika och Sydamerika. Målet är att så stor andel som möjligt av insamlade medel ska gå till de olika biståndsprojekten. Ju lägre administrationskostnad och ju högre utdelning på kampanjer desto mer pengar till bistånd.

Vid upphandling av nytt CRM-system var Läkarmissionens kravställning specifik.

– Vi ställde oss frågan: Vilken leverantör av CRM-verktyg kan hjälpa oss bäst med våra insamlingar? För att få en bättre kampanjhantering behövde vi framför allt möjligheter att lägga upp processer för olika givargrupper och ett verktyg för att följa varje steg i insamlingsprocessen. Genom kombinationen med Charity Analytics fick vi ett verktyg som gav oss mer än det, säger Monika Frieberg, databasansvarig på Läkarmissionen.

Monika Frieberg, Läkarmissionen
Möjligheten att i realtid kunna följa hur många och vilka olika typer av givare som kommit in underlättar arbetet att analysera och planera kampanjer, vilket ökar förutsättningarna att både träffa rätt och få en högre utdelning.

– För att få en bra svarsfrekvens är det jätteviktigt att vi ringer och skriver till personer som både har möjlighet och vilja att bli månadsgivare. Det nya processtödet i Charity underlättar det arbetet.

Lätthanterat CRM-verktyg

Dessutom är det lätt att arbeta i Bisnode Charity, säger Monika Frieberg.

– Kampanjhanteringen är bra och översiktlig. Tidigare hade alla kampanjer sexsiffriga nummerkoder som var jobbiga att komma ihåg. Nu kan jag skriva vad kampanjen heter och enkelt koppla den till olika urvalsgrupper.

Positiv feedback kommer också från dem som jobbar med Givarservice på Läkarmissionen.

– För givarservice har det varit en stor fördel att inläsningen av filer är så lätt, att givarkorten är översiktliga, och att det är lätt att komma in systemet. I och med att uppgifterna kring givaren är kopplade till CRM-systemet så går det enkelt att se i vilka insamlingskampanjer vi vänt oss till den här givaren och vilken utdelning det gett, säger Monika Frieberg.

Även nya kollegor har haft lätt för att sätta sig in i CRM-verktyget, säger hon.

”Det tog mig nyligen bara en kvart att sätta in en medarbetare i systemet. Det är väldigt bra. För att lära sig vårt gamla system krävdes två dagars utbildning!”

Effektivare insamling med Charity

Hennes egen arbetstid har också blivit betydligt mer effektiv sedan insamlingsorganisationen började använda Charity i november 2015. Arbetsuppgifter som tidigare kunde kräva en hel veckas planering gör hon i dag på några timmar.

– Systemet är så mycket snabbare. Varje månad gör vi utskick till mellan 75 000 och 80 000 personer. Att köra månadsutskicket genom systemet tog förr minst sex timmar. I Charity gör jag det på 30 minuter. Samma sak med stora filer till vår tidning Svenska Journalen. Det gör stor skillnad och ger tid till annat.

Många som liksom Läkarmissionen byter från ett gammalt inarbetat CRM-system till ett helt nytt bävar inför omställningen.

– Men även om inget längre är upplagt på samma sätt som tidigare är det för oss en enbart positiv förändring, mycket tack vare att det har varit så lätt att sätta sig in i hur Charity fungerar. Det finns en smart funktionalitet med bra processtöd och analyssystem som dessutom ger oss en bra överblick över verksamheten.

Avgörande för valet av Charity var också att adresser och registerhantering ingick i Bisnodes paketlösning.  


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Anders Forsberg
Anders Forsberg

Kontaktperson

anders.forsberg@bisnode.com

Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode