Menu
Statistik

Senaste nytt om kreditrisken i Norden

Bisnodes analytiker har gjort en sammanställning över kreditriskerna i Norden och dess utveckling från kvartal två till tre 2013.

Sverige
Konkursrisken bland aktiebolag sjönk något mellan kvartal två och tre och gick från 1,52 procent till 1,48 procent. Minskningen skedde från en väldigt låg nivå och vi kan konstatera att konkursrisken är på fortsatt historiskt låga nivåer. Även antalet konkurser har minskat.

Under det senaste kvartalet ökade antalet aktiva företag med 7 915 företag. Totalt fanns det 1 065 725 aktiva företag den 30 september. Aktiebolagen stod för den största ökningen med 7 104 företag.

Danmark
Även i Danmark har konkursrisken bland aktiebolag minskat, dock marginellt, från 2,86 procent till 2,83 procent.

I Danmark ökade antalet aktiva enskilda firmor med 1 776 företag. Aktiebolag och handelsbolag minskade däremot i antal. Totalt fanns det 712 136 aktiva företag.

Finland
Konkursrisken bland aktiebolag i Finland har legat oförändrad på 1,85 procent mellan kvartal två och tre i år. Antalet aktiva aktiebolag har ökat med 3 292 företag och uppgick till 135 601 företag.

Norge
Konkursrisken bland norska aktiebolag har i stort sett legat kvar på samma nivå. Risken har gått från 1,52 procent till 1,53 procent mellan kvartal två och tre.

Antalet aktiva företag har ökat med 7 954 företag och uppgick till 891 079 per kvartal tre i år. Ökningen har skett bland aktiebolag och enskilda firmor – övriga företagsformer har minskat i antal.

(Konkursrisk = risk för konkurs inom 12 månader)

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode