Menu
Kreditprövning av konsumenter

Konsumentverkets varning kan förändra hur konsumenter kreditbedöms i framtiden

Konsumentverkets beslut i december 2014 mot H&M och La Redoute signalerar en förändring av praxis för hur konsumenter ska kreditprövas, särskilt vid mindre krediter.

6 mar, 2015

Konsumentverket (KOV) gav, i ett beslut i december 2014, H&M en varning för bristande kreditprövning vilket förenades med stora sanktionsavgifter. I samma beslut tvingas La Redoute helt att upphöra med att lämna krediter och krävs på betydande vitesbelopp. Besluten kan få en direkt påverkan för bolag under KOVs tillsyn och sannolikt även för bolag under Finansinspektionens tillsyn. Både H&M och La Redoute har överklagat KOVs beslut. Enligt Konsumentkreditlagen ska en kreditprövning grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Enligt KOVs tolkning av lagen anser myndigheten att uppgifterna från bolagens interna system plus en extern kreditupplysning inte är tillräckliga för bedömning av om kunden kan betala sin kredit.

Samma krav för avbetalningsköp av tröja som för bolån

Det råder otydlighet kring exakt vilken information som KOV kräver för en tillräcklig kreditprövning och vi befinner oss därför i ett otydligt läge. KOVs nuvarande linje innebär krav på att inhämta fullständiga uppgifter från konsumenten eller hushållet om dennes ekonomi samt boende- och anställningsförhållande. Detta innebär en väsentligt större administrativ börda för konsumenten och därmed en trolig affärspåverkan, eftersom konsumenter inte är vana eller villiga att själva lämna alla de uppgifter som krävs.

Bisnode jobbar proaktivt för en framkomlig väg

Bisnode följer utvecklingen noga, stödjer berörda kunder, och arbetar aktivt med branschorganisationer för att föra en proaktiv dialog med såväl KOV och Finansinspektionen som Datainspektionen. Bisnodes beslutslösningar vidareutvecklas också proaktivt för att stödja en eventuell ny KOV-linje. I Bisnodes beslutslösning Decision Support kommer vi för våra kunders räkning kunna ta in och hantera uppgifter som samlas in från konsumenten, använda dessa för beräkning samt lagra uppgifterna som en del av beslutet.

Våra rekommendationer är i nuläget:

  • Håll dig informerad om situationen och följ utvecklingen: via er bolagsjurist, branschföreningar, din kontaktperson på Bisnode och media.
  • Följ hur KOV avser att agera i väntan på nuvarande överklaganden.
  • Gör en bedömning av hur en KOV-sanktion skulle påverka er affär vid fullt genomförande.
  • Påbörja ett arbete för att möjliggöra inhämtning av fler uppgifter från konsument.
  • Minska ledtiden vid ett eventuellt beslut genom att prova inhämtning av ett fåtal uppgifter (till exempel inkomst och kostnader för övriga lån) och få samtidigt en kommunikativ fördel. 
  • Försök att via branschföreningen etablera en gemensam bild av önskad förändringstakt, samt försök påverka och skapa tydlighet genom proaktiv dialog med KOV och Finansinspektionen.

Läs mer om

Automatiserade kreditbeslut

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Elisabeth Suzuki
Elisabeth Suzuki

Kontaktperson
+46 8 5190 1010
elisabeth.suzuki@bisnode.com

Elisabeth Mörén
Elisabeth Mörén

Kontaktperson
+46 8 5190 1138
elisabeth.moren@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode