Menu
2013-02-22

Kommuner och landstings bilparker miljöförebilder

Miljöfordonsdiagnos 2012 visar på en tydlig trend. För fjärde året i rad ökar andelen miljöfordon och ligger nu på över 60 procent hos svenska kommuner och 83 procent hos svenska landsting. 257 av 290 kommuner sänker sina snittutsläpp av koldioxid. Miljöfordon Syd och Bisnode, som står bakom rankingen, noterar att kommuner och landsting ligger långt före svenska företag med sina miljötänkande fordonsparker.

Svenska kommuner och landsting fortsätter att utforma miljötänkande fordonsparker och det ger resultat. Totalt sett ökade kommunerna antalet miljöfordon med 2,4 procentenheter under 2012, vilket innebär minskade koldioxidutsläpp med 2 700 ton. I jämförelse med svenska företag är de goda miljöförebilder.

”Mycket pekar på att svenska företag ligger långt efter kommuners och landstings miljötänkande i samband med inköp och drift av fordon. En undersökning bland företag i Sydostregionen förra året visar att företag ofta köper större, tyngre och mer bränsletörstiga fordon än kommuner och landsting. Att, som företagen, satsa på dieselfordon driver inte på omställningen till förnybara drivmedel”, säger Stefan Nilsson, Ordförande Miljöfordon Syd.

Miljöfordonsdiagnos 2012 genomförs för fjärde året i rad av Miljöfordon Syd i samarbete med Bisnode.

”Vi är väldigt stolta över att vi, med vår digitala information kring svenska fordon, kan bidra i arbetet med att tydliggöra svenska kommuners och landstings goda exempel vad gäller miljötänkande bilparker”, säger Pernilla Brouzell, Marknadschef på Bisnode Information.

”Svenska kommuner och landsting gör många saker rätt när det gäller miljöperspektiv på fordonsparken. Viktigast är deras aktiva val för att öka antalet miljöfordon, antalet energieffektiva fordon och andelen fordon med förnybara drivmedel. Genom att ha en tydlig miljöpolicy för sin fordonspark blir kommuner och landsting föregångare för grönare transporter”, säger Jonas Lööf, Sekreterare Miljöfordon Syd.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode