Menu
Intervju: Kelly Tainton

Prestation på topp

Träna, så kommer flytet av sig självt och du anstränger dig mindre – det gäller både kropp och hjärna, menar Kelly Tainton. Nu vill han lära oss att nå vår prestationstopp med hjälp av neurovetenskap.

Kelly TaintonKelly Tainton är trött på peppnings- ideologin, motivationssystemen och coachning in absurdum för att få folk att prestera bättre på jobbet. Problemet är att framgångsansvaret i företag har förflyttats från en strukturell organisationsnivå ned på individnivå, menar han. Vi förväntas var och en kunna anstränga oss bara lite till. Men att topprestera handlar inte om att tvingas köra för fullt hela tiden.

– Usain Bolt vet hemligheten bakom ett högpresterande beteende. Går man in och mäter honom under ett lopp ser man att i starten är han sist. Överförs det till ett kvartalsmätinstrument skulle han få underkänt hela första kvartalet, både på resultat och förhållningssätt. Hade man honom som anställd skulle man säga till honom att sluta lattja, lägga av med de där gesterna och börja anstränga sig lite, säger Kelly Tainton.

Citat av KellyUsain Bolts förhållningssätt är ett exempel på ”effortless attention”. Det innebär att man underlättat för prestationen med hjälp av systematik, kontinuitet och kreativitet.

– Då är vi på topp men kan ändå slappna av när vi jobbar och kan prestera utan pepp eller säljsiffror upptryckta i ansiktet, säger han.

Kelly Tainton är dansaren och skådespelaren som blev kompetensrådgivare på utbildnings- och kulturdepartementet för att sedan, tack vare sitt stora biologiintresse, fastna för neurovetenskap. Utifrån det har han utvecklat ett verktyg för smartness, ett sätt att med hjälp av kognition förbättra resultat. I höst samarbetar han med forskare från KTH och KI i ett stort neurovetenskapligt projekt på ett av Sveriges största företag som vill höja sina medarbetares prestationer.

– Företagsledare har en tendens att sluka amerikansk ”business system fast food”, psykologiska teorier som man kan stoppa i sig blixtsnabbt men som inte är ett dugg vetenskapliga och absolut inte per automatik nyttiga. Men det vi gör här i Sverige baserat på neurovetenskap håller världsklass.

Använder man sin hjärna på ett ännu bättre sätt, kommer man längre.

– Det viktigaste för en säljare, chef eller rådgivare i dag är förmågan att så snabbt som möjligt förstå och analysera en situation, oavsett om man leder ett gäng som tappat fart eller är i en avslutande fas. De kognitiva problemlösande resurserna blir mer och mer avgörande för hur du lyckas. Men de kan lätt bli överbelamrade, så vi måste på ett vetenskapligt sätt förstå hur innovation, kreativitet, anpassning, precision och expertis uppkommer, säger han.

När vi bokat tid för den här intervjun, sms:ar Kelly Tainton några gånger och behöver skjuta på den. Han har mycket att göra, sitter i möten, måste boka om. Han är absolut varken stressad eller pressad, men det är nog så att hans egen arbetsbelastning hjälper honom att relatera till de högpresterande, målinriktade organisationer med höga säljkrav som han och hans nätverksföretag Reflectorgroup.se hjälper till att utveckla.

Många är utbrända i dag, säger han. Det är så vi drabbas av stressen – de kognitiva funktionerna slutar att fungera, människor förlorar förmågan att minnas och koncentrera sig. Nu visar forskningen att hjärnan tar skada permanent av sådan belastning, och då räcker det inte med att peppa varandra för att vi ska bli bättre.

Hans egen kreativa bakgrund hjälper till. Som skådespelare och dansare är det viktigt att snabbt ta in och bearbeta information för att till exempel kunna imitera någon, och Kelly Tainton jämför det med att vara en framgångsrik säljare.

– De behöver kunna läsa av en person på millisekundsnivå och improvisera utifrån det på samma sätt som en skådespelare eller jazzmusiker. Men, och det här är viktigt, improvisation är inte vansinnesbeteende, det kräver teknisk kunskap i botten och en snabb reaktionsförmåga. Precis som med Usain Bolt.

Linje


Så får du fart på prestationen

  1. Möjliggör tid för professionell reflektion. Medarbetarna måste veta att det finns tid för kreativa samtal och plats för analys av utmaningar och arbetsspecifika situationer.
  2. Dela med dig. En vanlig säljparadox är att de som säljer bäst belönas, men om de delar med sig av sina kunskaper riskerar de att förlora sin unika ställning och sin belöning. Ta bort alla sådana strukturer, bygg bort egoism och skapa teamkänsla genom att dela kunskap.
  3. Säg inte att organisationen premierar innovation och kreativitet, för att sedan försöka coacha/hota med staplar och säljrapporter i utvecklingssamtalet.
  4. Sprid mer vetenskap i organisationen. Bjud in kunder till kunskapsutbyte och reflektion, forska på kundens kund. Alla behöver förstå att det är slutkundens förändringshastighet som är viktigast att ha kunskap om.
    Det räcker inte längre att tala om sin produkts förträfflighet – du måste hänga med i utvecklingen kring anpassningsmönster hos själva människan som användare av tjänst och produkter. Först då blir du intressant!

Text: Sofia Eriksson
Foto: Alexander Pihl

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode