Menu
Du som chef

Involvera dina medarbetare

Bjud in medarbetarna, var tydlig och anpassa ditt ledarskap. Det är tre grundläggande tips för hur du får en bättre arbetsplats och som gynnar företagets framgång.

Involvera dina medarbetare

Psykosociala miljön är viktig

När man säger ordet arbetsmiljö går tankarna ofta till den fysiska miljön – till exempel sådant som buller, kemikalier och arbetsmöbler. Men minst lika viktigt är den psykosociala miljön – hur människor trivs och upplever arbetsmiljön och ledarskapet, helt enkelt hur alla samspelar med varandra på arbetet.

Per Larsson– Trivs dina medarbetare på jobbet, presterar de bättre och stannar längre inom företaget. De pratar också väl om företaget, vilket gör företaget mer attraktivt – en betydande konkurrensfördel redan i dag när konkurrensen om kompetenta medarbetare ökar, säger Per Larsson, mångårig specialist inom psykisk arbetsmiljö och hälsoföretaget Previas talesperson i ämnet. 

Tre aspekter att ta hänsyn till för att få balans

Psykisk arbetsmiljö, eller psykosocial arbetsmiljö som det egentligen heter, innebär bland annat att det finns en balans mellan arbetets krav och vad en individ klarar av. Per lyfter fram tre aspekter som ger möjlighet till stimulans, utveckling och god hälsa och som du som chef bör tänka på:

Begriplighet: Medarbetarens arbete ska vara hyfsat strukturerat och förutsägbart.

Hanterbart: Medarbetaren ska ha rätt resurser och kunna följa upp och kontrollera sitt eget arbete.

Meningsfullhet: Medarbetaren ska känna att arbetsuppgifterna är meningsfulla och känna sig delaktig och engagerad.

Anpassa ledarskapet till gruppen

Att som chef vara tydlig och visa färdriktningen är en viktig förutsättning för ett bra arbetsklimat. En annan är att anpassa ledarskapet efter hur gruppen ser ut. Ibland behövs ett mer auktoritärt ledarskap, till exempel inom försvaret. I andra miljöer är det oerhört viktigt att alla är med och diskuterar. En grupp specialister kan både vara lätt och svårt att leda beroende på hur individerna i gruppen fungerar. Men tydligt och anpassat ledarskap är melodin.

Citat

– Vi behöver alla bli sedda och få feedback, men som chef behöver du inte ”dadda”. Det handlar i stället om att vara konstruktiv. Om medarbetarna får feedback från dig som chef  har de en rimlig chans att förändras och utvecklas. Här har du som chef en tacksam roll – att få gå in och hantera situationen. Underskatta inte möjligheten att i tid hjälpa dina medarbetare, säger han.

Om du är öppen och bjuder in till spontana samtal skapar du dessutom förutsättningar för att maximalt ta tillvara kraften som finns hos medarbetarna.

– Genom att engagera dem och göra dem delaktiga visar du att du litar på att de både vill och kan utvecklas. Fråga till  exempel medarbetarna hur de skulle vilja utveckla verksamheten för att ni tillsammans ska nå uppsatta mål, säger Per.

Så kommer ni igång

Att jobba långsiktigt med förbättrad arbetsmiljö och hälsa som en integrerad del i verksamheten ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Det finns både enkla och effektiva metoder – se till exempel på Arbetsmiljöverkets hemsida och ta inspiration av SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Här är tre enkla tips för att komma i gång:

Bjud in medarbetarna och gör dem delaktiga i att förbättra arbetsmiljön. Låt de göra en nulägesanalys kring vad som är bra och vad som behöver förbättras.

2 Utse någon eller en grupp med mandat att prioritera och driva förbättringsarbetet.

3 Stöd och följ upp – ge frågorna utrymme i arbetsplatsmöten, men även i samband med individuella medarbetarsamtal.

Text: Camilla Littorin Foto: Christoffer Edling

Läs även

Du som chef: vem är bäst för jobbet  
10 sätt att engagera dina medarbetare

Tidningen Biz

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode