Menu
Omvärldsbevakning

Hitta nya affärer med rätt omvärldsbevakning

Att arbeta systematiskt med omvärldsbevakning är ett sätt för bland annat säljare att bli effektivare i sitt arbete. Och med bra verktyg är det lätt att hamna rätt när man ska navigera i havet av information.

Omvärldsbevakning borde vara ett viktigt inslag i säljares och beslutsfattares vardag. För det finns stora vinster att hämta för den som gör det systematiskt.

– I och med det ökade bruset har det för säljare, precis som för många andra, blivit allt viktigare med proaktivitet. Systematiserad omvärldsbevakning kan vara det som tar ditt säljarbete vidare till nästa nivå, säger Kim Lindgren. Hon arbetar på InfoTorgs marknadsavdelning och har jobbat med säljdrivande kommunikation i femton år. 

– Det finns många gratiskanaler att söka information via. Men det är tidsödande och omvärldsbevakningstjänster som Newsline Link spar värdefull tid och skapar systematik i sökandet. Du får dagligen en sammanställning av det som skrivits om ett visst företag eller en bransch.

Att ha koll på vad som pågår i en viss bransch kan förkorta sträckan mellan potentiell kund och avslutad affär, menar hon.

På InfoTorg lever man som lär. Man bevakar kunder, konkurrenter och branscher, både för säljdrivande åtgärder och för att kunna utveckla verksamheten proaktivt, berättar Kim Lindgren och ger ett exempel på hur en nyhet i medierna ledde fram till en framgångsrik affär för bolaget: 

– En säljare snappade upp en nyhet som berättade att brandmän vid en utryckning själva måste söka fram information om hur ett område ser ut för att få veta om det finns några särskilda riskfaktorer att ta hänsyn till. Förutom att det var tidsödande, innebar det en potentiell risk om man missade viktig information. Vi utvecklade därför en tjänst som gör att den informationen enkelt samlas in och presenteras i en app, som nu används av räddningstjänsten. 

Ett annat exempel på hur man kan använda omvärldsbevakning för att hitta potentiella kunder kommer från rekryteringsbranschen: 

– Vi arbetar med ett stort rekryteringsföretag som arbetar aktivt med lokala sökningar för att fånga upp när någon byter jobb eller när det läggs ett varsel. Då kan man direkt ringa upp det företaget och erbjuda sina tjänster. Ibland har man till och med redan hunnit ta fram en lista på tänkbara kandidater att presentera som ersättare för den som slutat, säger Kim Lindgren. 

Rekryteringsföretaget gör även omvärldsbevakning för att lättare kunna matcha kommuner där det råder kunskapsbrist med personer i andra kommuner som skulle kunna fylla den luckan. 

Sociala medier spelar en allt viktigare roll i omvärldsbevakningen och därför har InfoTorg lanserat en betaprodukt som kopplar samman bevakningstjänsten med LinkedIn.

– Det gör att du kan koppla samman din sökning på ett visst företag med vilka personer på LinkedIn som har koppling till det företaget. Det gäller inte bara personer som ingår i ditt nätverk, vilket gör att du snabbare får en uppfattning om till exempel vem som är beslutsfattare och vilken bakgrund den personen har. 

– Poängen med detta är egentligen inte själva informationen som sådan, utan att den samlas tillsammans med annan. Vi vet genom empirisk erfarenhet att det är genom att samla många olika informationsslag på ett ställe som man faktiskt får nytta av och använder den. 

Effektiv omvärldsbevakning handlar alltså inte om att skanna varje befintlig mediekanal utan om att arbeta med systematik, kvalitet och relevans i informationen. 

– En av de viktigaste poängerna med snabb tillgång till relevant information ur ett försäljningsperspektiv är att det förkortar förberedelseprocessen, så att säljaren istället kan lägga tid på det som är viktigast – att sälja.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode