Menu
Du som chef

Hållbart företagande för alla

Hållbarhetsarbete kan låta både dyrt, tidskrävande och komplext för mindre företag. Så behöver det inte vara. Här är tre tips som hjälper ditt företag att tänka hållbart.

Oavsett typ av företag finns det alltid något du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling, säger Ingrid Haraldsson på ansvarsfullt.se, som hjälper små och mellanstora företag att få struktur på arbetet med att förbättra kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Var du börjar beror på bransch och storlek. Konsultföretag behöver ju inte jobba med lagerhållning och en ensamföretagare behöver ju inte jobba med personalfrågor, men alla kan göra hållbarhet till en integrerad del av den egna verksamheten, säger hon.

Många arbetar redan med hållbart företagande även om de kanske inte är medvetna om det.

Hållbarhetsarbete behöver inte vara förknippat med certifieringar, dyra konsulter eller ett komplext språkbruk. Varför krångla till det? Börja med att göra en egen statuskoll på hållbarhetsarbetet i ditt företag för att se vilka områden som behöver förbättras, tipsar hon.

1. Kvalitet

Ett hållbart företagande ger ökad trovärdighet och möjlighet att få nya kunder och affärer. Utgå från det strategiska arbete som leder fram till att du säljer en produkt. Finns det rutiner för att hantera leveranser, reklamationer och för att undvika att fel uppstår? Jobbar företaget med att minska svinn? Genom nätverk delas erfarenheter och förståelse för vad som sker i omvärlden, så som trender och ändrade kundbehov. Jobbar företaget aktivt för att behålla sina kunder och leverantörer? Med branschorganisationer?

2. Miljö

Minskad användning av energi, transporter och material sparar både pengar och miljö. Arbetar företaget med att minska energiförbrukningen? Går det att minska resandet och ha e-möten i stället? Hur påverkar verksamheten närområdet? Hur ser den inre miljön ut? En bra arbetsmiljö ökar trivseln. Personal som mår bra har högre närvaro och är mer produktiv. Jobbar företaget aktivt för att minska sjukfrånvaron? Finns det möjligheter för medarbetare att utvecklas och ta ökat ansvar? Jobbar företaget med mångfald och jämställdhet?

3. Socialt ansvar

Företag förväntas idag ta socialt ansvar och kontrollera att både de egna och leverantörernas etiska regler efterlevs. Hur ser affärsetiken ut, kan du stå upp för din affär? Är verksamheten ekonomiskt hållbar? Går det att hålla nere produktions- och inköpskostnader och samtidigt garantera att den som utför jobbet har schysta arbetsvillkor? Finns det rutiner för bedömning av leverantörer med avseende på sociala och etiska krav? En hållbar värdegrund kan stärka varumärket, öka trovärdigheten och leda till nya och bättre affärer.

bizKontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode