Menu
Visste du att ...

Goda relationer ger goda affärer

Ett företag är summan av dess relationer med medarbetare, kunder och leverantörer. Påverkas en relation, påverkas helheten. Men hur viktigt är relationer för att må bra och prestera bättre? Katarina Gospic, hjärnforskare, företagare och författare till boken ”Den sociala hjärnan” förklarar sambandet.

Socialt välbefinnande förbättrar både hälsan och skapar energi. Personer som har starka sociala relationer lever längre än andra.

– Sociala relationer är en oerhört viktig ingrediens i arbetslivet. I det sociala spelet mellan människor förmedlar vi bland annat kroppslig beröring, som i en handskakning eller i en kram. Beroende på hur vårt känselsystem stimuleras under en social interaktion påverkar det vår bedömning av andra människor och även vårt beslutsfattande, menar Katarina Gospic.

– Det handlar om att bli sedd och att få återkoppling på det man gör. Ibland kan det räcka med en liten nickning för att öka någons prestation. Att inte bli sedd eller inte agera med andra människor dödar snabbt motivationen. Forskning visar att ledarskap och goda sociala relationer inte bara är viktigt för trivsel och lönsamhet, utan också för hälsan. Människor har en 25-procentig ökad risk för hjärtinfarkt under en10-årsperiod om man är missnöjd med ledarskapet på arbetet.

– På samma sätt som att cellers samarbete är viktigt, är samarbetet mellan människor lika viktigt. Man brukar säga att personer gör intryck, men faktum är att de också lämnar avtryck. Andra människors beteende har inflytande över dina gener, vilket påverkar hur just du byggs upp och agerar som individ. I en undersökning visade det sig att de 100 företag i Europa som placerade sig i toppen på en trivsellista, omsatte dubbelt så mycket som de 100 företagen i botten.

– Nyckeln till framgång hos dessa företag var tydlig information, personlig kommunikation med cheferna och tydliga karriärvägar.

Foto: Martin Kjellberg

Artikeln kommer från Bisnodes tidning Biz, en handbok för småföretagare. Förutom handfasta tips för dig som driver eget företräder Biz även välskötta företag trygga att göra affärer med, uppdelade på län och bransch. En prenumeration på tidningen kostar 395kr per år och ges ut 8 gånger per år. Om du är intresserad av att få ett gratis exemplar hem till brevlådan eller signa upp dig på en prenumeration, kontaktar du mikael.jakobsson@bisnode.com.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode